Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 41 (Sgk tập 1 - trang 53)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Đố :

Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1 :

                  \(\dfrac{1}{x}.\dfrac{x}{x+1}...............=\dfrac{1}{x+7}\)

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 41 trang 53 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:20

Các câu hỏi cùng bài học