Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 trang 62 SGK Vật lí 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 5 2019 lúc 13:46

Lý thuyết

Câu hỏi

Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động ? Công thức tính vận tốc ? Đơn vị của vận tốc ?

Hướng dẫn giải

- Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.

- Công thức tính vận tốc là :  \(v = {s \over t}\)

trong đó : s là độ dài quãng đường đi được, t là thời gian để đi hết quãng đường đó.

- Đơn vị hợp pháp của vận tốc là  m/s và km/h.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 13:46

Các câu hỏi cùng bài học