Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 8: Áp suất lỏng - Bình thông nhau

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu C1, C2 (SGK trang 28)

Một bình hình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình được bịt bằng một mảng cao su mỏng (H.8.3a)

Hãy quan sát hiện tượng khi ta đổ nước vào bình.

C1- Các màng cao su bị biến dạng(h8.3b) chứng tỏ điều gì?

C2- Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất rắn không?

Hướng dẫn giải

C1:

Giải: Các màng cao sua biến dạng, điều đó chứng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên đáy bình và thành bình.

C2:

Giải: Chất lỏng gây ra áp suất ở mọi phương.

Câu C3 (SGK trang 29)

Lấy một bình trụ thủy tinh có đĩa D tách rời dùng làm đáy. Muốn D đậy kín đáy ống, ta phải dùng tay kéo dây buộc đãi D lên (H.8.4a).

- Khi nhấn bình sâu vào nước rồi buông tay kéo sợi dây ra. Đĩa D vẫn không rời khỏi đáy kể cả khi bình quay theo các phương khác nhau.(H.8.4b). Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì?

Hướng dẫn giải

Giải:

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương lên các vật trong lòng nó.

Câu C4 (SGK trang 29)

Hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống trong kết luận sau đây:

Chất lỏng không chỉ gây áp suất lên ……(1)…… bình mà lên cả……(2)…… bình và các vật ở ……(3)……chất lỏng.

Hướng dẫn giải

Giải

(1): thành bình

(2): đáy

(3): trong lòng.

Câu C5 (SGK trang 30)

- Đổ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau( bình thông nhau). Hãy dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng nêu ở trên để so sánh áp suất \(P_A\), \(P_B\) và dự đoán xem trước khi nước trong bình đã đứng yên thì  các mực nước sẽ ở trạng thái nào trong ba trạng tháng vẽ ở hình 8.6a,b,c.

- Điền từ thích hợp và chỗ trống: 
Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng không đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn luôn ở .......... độ cao

Hướng dẫn giải

Trong Sách Hướng Dẫn Trương trình mới có thêm câu hỏi là ''Tại sao lại dự đoán như vậy?''

Câu này trả lời ntn vậy m.n

Câu C6 (SGK trang 31)

Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài: Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn?

Hướng dẫn giải

Khi lặn xuống biển, người thợ lặn mặc bộ áo lặn nặng nề, chịu được áp suất lên đến hàng nghìn N/m2 vì lặn dưới sâu dưới lòng biển. áp suất do nước biển gây nên lên đến hàng nghìn N/m2, người thợ lặn nếu không mặc áo lặn thỳ sẽ không thể chịu được áp suất này.

Câu C7 (SGK trang 31)

Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm các đáy thùng 0,4m.

Hướng dẫn giải

Giải:

Áp suất của nước ở đáy thùng là:

P1 = d.h1 = 10000.1,2 = 12000 N/m2

Áp suất của nước lên điểm cách đáy thùng là 0,4 m là:

P2 =d.h2 = 10000.(1,2 – 0,4) = 8000 N/m2.

Câu C8 (SGK trang 31)

Trong hai ấm vẽ ở hình 8.8, ấm nào đựng được nhiều nước hơn?

Hướng dẫn giải

Trong hai ấm trên ấm thứ nhất đựng nhiều hơn. Vì :

+Ta thấy thân của 2 ấm bằng nhau.

+Ta thấy vòi của ấm 1 cao hơn ấm hai

Từ 2 kết luận trên suy ra: ấm 1 đựng nhiều hơn ấm 2.

Câu C9 (SGK trang 31)

Hình 8.9 vẽ một bình kín có gắn thiết bị dung để biết mực chất lỏng chứa trong nó. Bình A được làm bằng vật liệu không trong suốt. Thiết bị B được làm bằng vật liệu trong suốt. Hãy giải thích hoạt động của thiết bị này.

Hướng dẫn giải

Giải:

Để biết mức chất lỏng trong bình kín trong suốt, người ta dựa vào nguyên tắc bình thông nhau: Một nhánh làm bằng chất liệu trong suốt, mực nước trong bình kín luôn bằng mực chất lỏng mà ta nhìn thấy ở phần trong suốt. Thiết bị này được gọi là ống đo mực chất lỏng.

Câu C10 (SGK trang 31)

Người ta dùng một lực 100N để nâng một vật nặng 50000N bằng một máy thủy lực. Hỏi diện tích của pít-tông lớn và pít- tông nhỉ của máy thủy lực này có đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải

Ta có công thức:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Hay:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Có thể bạn quan tâm