Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 11 trang 62 SGK Vật lí 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 21 tháng 5 2019 lúc 13:56

Lý thuyết

Câu hỏi

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Một vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

Update: 21 tháng 5 2019 lúc 13:56

Các câu hỏi cùng bài học