Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN SINH HỌC 11 - Bài: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

014d21c3f841f7c2716de16a73104f7a
Gửi bởi: Yêu Doc24 25 tháng 6 2016 lúc 3:34 | Được cập nhật: 8 tháng 5 lúc 4:02 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 368 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SOẠN SINH HỌC 11Bài: Sinh trưởng và phát triển động vậtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.- Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu sinh trưởng và phát triển con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.- Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.- Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu sinh trưởng và phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.II. GỢI TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN♦ Cho ví dụ về sinh trưởng động vật.- Cho ví dụ về phát triển động vật.Trả lời:Ví dụ: người:- Giai đoạn trẻ em từ khi sinh ra đến tuổi dậy thì 13-14 tuổi chủ yếu là sinh trưởng, tuy nhiên vẫn có sự biến đổi về chất như sụn phânhoá thành xương.- Giai đoạn phát triển của phôi thai trong bụng mẹ có diễn ra quá trình sinh trưởng nhưng có sự biến đổi về chất lượng mạnh đó là phân hoá, biệt hoá tế bào để hình thành các cơ quan và hệ cơ quan.♦ Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái vàkhông qua biến thái.- Cho biết sự khác nhau về sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.- Sinh trưởng và phái triển không qua biến thái (sinh trưởng và pháttriển trực tiếp) là kiểu sinh trưởng và phái triển mà con non có các đặcđiểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành. Ấu trùng phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái là kiểu sinh trưởng và phát triển mà con non có sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo và sinh lí mới biến đổi thành con trưởng thành.- Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là kiểu sinhtrưởng và phát triển mà ấu trùng (sâu côn trùng, nòng nọc ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùngtrải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn Trung gian (giai đoạn nhộngở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu sinhtrưởng và phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành. Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.