Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Độ dài đường tròn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 61 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền quy tắc sau đây để tìm đường kính khi biết độ dài đường tròn : "Quân bát, phát tam, tôn ngũ, quân nhị", tức là chia đường tròn thành 8 phần, bỏ đi ba phân còn lại năm phần lại chia đôi.

a) Theo quy tắc đó thì số π được lấy gần đúng là bao nhiêu ?

b) Hãy áp dụng quy tắc trên để tính đường kính của một thân cây gần tròn bằng cách dùng dây quấn quanh thân cây

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 59 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Tính độ dài cung \(36^045'\) của một đường tròn có bán kính là R ?

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 109)

Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp :

a) Một lục giác đều có cạnh là 4cm

b) Một hình vuông có cạnh là 4cm

c) Một tam giác đều có cạnh là 6cm

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Độ dài đường tròn

Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 109)

Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu ? Hãy giải thích ?

 

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Bài 9.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

Tính chu vi của hình bên biết \(OA=OB=R>0\)

(h.bs.5)                

   

 

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 60 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Cho tam giác cân ABC có \(\widehat{B}=120^0,AC=6cm\). Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác đó ?

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 57 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Các tam giác trong hai hình quả tim dưới đây (h.7 và h.8) đều là tam giác đều.

Biết AB = CD = 8cm. Tính chu vi của mỗi hình quả tim ?

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Độ dài đường tròn

Bài 55 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Mát - xcơ - va có vĩ độ là \(56^0\) Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát - xcơ - va đến Xích Đạo, biết rằng  mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng 20 000 km ?

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Bài 62 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết quỹ đạo này tròn và có bán kính khoảng 150 triệu km. Cứ hết năm thì Trái Đất quay được một vòng quanh Mặt Trời. Biết 1 năm có 365 ngày, hãy tính quãng đường đi được của Trái Đất sau 1 ngày (làm tròn đến 10 000 km)

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Bài 56 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Hãy so sánh độ dài ba đường cong a, b, c trong hình 6 ?

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000 km. Hãy tính bán kính của Trái Đất ?

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Bài 58 (Sách bài tập - tập 2 - trang 110)

Vẽ hình quả trứng (h.9) với AB = 3cm

Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình quả trứng đó ?

Hướng dẫn giải

Độ dài đường tròn

Độ dài đường tròn

Bài 9.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 111)

Tính chu vi của hình cánh hoa, biết OA = R

Hướng dẫn giải

Góc với đường tròn

Có thể bạn quan tâm