Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11: Vận chuyển các chất trong cây

a6777dc3fb3329ec4e2485bc72b2f2f5
Gửi bởi: Big School 23 tháng 9 2016 lúc 16:48:52 | Được cập nhật: 3 tháng 10 lúc 6:17:37 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 921 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11: Vận chuyển các chất trong câyI. Tóm tắt kiến thức: Vận chuyển các chất trong cây1. Dòng mạch gỗa Cấu tạo của mạch gỗ :- Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có loại là: uản bào và mạch ống. Chúng khôngcó màng và bào quan. Các tế bào cùng loại nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên láđể dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.- Quản bào và mạch ống nối với nhau theo cách: ầu của tế bào này nối với đầu của tếbào kia thành những ống dài từ rễ đến lá cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.- Thành của mạch gỗ được linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.b Thành phần dịch mạch gỗ:- Chủ yếu là nước và ion khoáng. Ngoài ra còn có các chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ (a.amin, amit, vitamin …)c Động lực đẩy dòng mạch gỗ:- Là sự phối hợp của lực:+ Lực đẩy (áp suất rễ).+ Lực hút do thoát hơi nước lá.+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.2 Dòng mạch Cấu tạo của mạch rây:- Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm.b Thành phần của dịch mạch rây:- Chủ yếu là đường saccarozơ, các axít amin, hoocmon thực vật, một số hợp chất hữu cơkhác (như ATP), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều kali.c Động lực của dòng mạch rây:- Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, quả…)- Mạch rây nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa giúp dòngmạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấpDoc24.vnII. Đáp án và lời giải bài tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11Bài 1. Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước vàcác ion khoáng từ rễ lên lá?Trả lời:Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đều là những tế bào chết khi chúng thực hiệnchức năng mạch dẫn. chúng trở thành các ống rỗng, không có màng, không có các bàoquan. Các đầu cuối và vách bên đục thủng lỗ. Vách được linlin hóa bền chắc chịu được áplực của dòng nước hên trong. Chúng nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên đến tậncác tế bào nhu mô của lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bêntrong. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào quản bào, mạch ống mạch ống) haykhác loại (quản bào mạch ống) theo cách lỗ bên của một ống sít khớp với lỗ bên của ốngbên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên trong được liên tục nếu một số ống nào đó bịhư hỏng hay bị tắc và cũng là con đường cho dòng vận chuyển ngang.Bài 2. Động lực năng nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lênlá những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?Trả lời:Áp suất rể (động lực đầu dưới), lực hút do sự thoát hơi nước lá (động lực đầu trên) vàlực liên kết giữa phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với vách mạch gỗ.Bài 3. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch trong ống đó có thể tiếp tục đi lênđược không, vì sao?Trả lời:Nếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lênđược bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên vào ống bên cạnh và liếp tục di chuyểnlên trên.Bài Độnq lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?Trả lời:Sự chênh lệch về áp suất thẩm thâu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả...).Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.