Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 2 Toán 10 mã đề 18

164789fbcec7b95967aa8e9d4d728980
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 22 tháng 9 lúc 19:09:40 | Được cập nhật: 11 giờ trước (18:10:46) | IP: 250.184.207.124 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 8 | Lượt Download: 0 | File size: 0.035871 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề số 18:

Câu 1:

a) Với giá trị nào của tham số m, hàm số có tập xác định là (–).

b) Giải bất phương trình sau:

Câu 2:

1) Rút gọn biểu thức

2) Cho A, B, C là 3 góc trong 1 tam giác. Chứng minh rằng:

a) b) .

3) Tính giá trị biểu thức

Câu 3: Có 100 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi môn toán, kết quả được cho trong bảng sau: (thang điểm là 20)

Điểm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tần số 1 1 3 5 8 13 19 24 14 10 2 N = 100

a) Tính số trung bình và số trung vị.

b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Câu 4: Cho hai đường thẳng ∆: và ∆′: .

a) Chứng minh rằng vuông góc với

b) Tính khoảng cách từ điểm M(2; –1) đến

Câu 5:

a) Cho tam giác ABC có A(3; 1), B(–3; 4), C(2: –1) và M là trung điểm của AB . Viết phương trình tham số của trung tuyến CM.

b) Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): tại M(2; 1).