Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi giữa kì 2 Toán 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm 2016-2017

062bf4d5695478918273d2c5c822b3df
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 10 2022 lúc 14:21:54 | Được cập nhật: 41 phút trước | IP: 243.127.51.242 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 141 | Lượt Download: 1 | File size: 0.403678 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TOÁN LỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 6,0 điểm.

1. Cho là các số thực. Trong các tính chất sau, tính chất nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .

2. Cho a là số thực dương. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

3. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: .

A. . B. . C. . D. .

4. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: .

A. . B. .

C. . D. .

5. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: .

A. . B. . C. . D. .

6. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: .

A. . B. .

C. . D. .

  1. Hỏi bảng xét dấu nào dưới đây là bảng xét dấu của biểu thức ?

A.

-2

2

+

0

0

+

B.

-2

2

0

0

C.

0

4

+

0

0

+

D.

0

4

0

0

8. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: .

A. . B. . C. . D. .

9. Tìm tập nghiệm của bất phương trình: .

A. . B. .

C. . D. .

10. Tìm tập nghiệm của bất phương trình:

A. B.

C. D.

11. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có nghiệm.

A. . B. . C. . D. .

12. Cho tam thức bậc hai (: tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để .

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. TỰ LUẬN: 4,0 điểm.

Câu 1 (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a.

b.

Câu 2 (1,0 điểm)

Cho hai số dương và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Trắc nghiệm

1. A

2. A

3. C

4. A

5. A

6. B

7. A

8. D

9. A

10. A

11. A

12. A

Tự luận

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1a

1,5

điểm

0,5

Cho

0,25

0,5

Tập nghiệm

0,25

Câu 1b

1,5

điểm

0,5

Cho và

0,25

0,5

Tập nghiệm

0,25

Câu 2

1,0

điểm

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương và ta có:

0,25

Khi đó

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương và ta có

0,25

Khi đó nên Giá trị nhỏ nhất của là

0,25

Dấu xãy ra khi

0,25