Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học - Đề 1

de4b2da23f0dff1400c888d620ca8c4d
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương 9 tháng 5 2016 lúc 22:37:23 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 5:41:51 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 654 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 9Đề kiểm tra học kì II môn Hóa dành cho học sinh lớp Đề số là đề thi học kì 2môn Hóa dành cho các bạn tham khảo với câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luậnmôn Hóa học kì giúp các bạn nắm được cấu trúc đề thi, để các bạn ôn luyệnchuẩn bị cho kì thi học kì lớp môn Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề số (Thời gian làm bài 45 phút)I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, trước phương án chọn đúng.Câu 1. Khí clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây tạo sảnphẩm là muối?A. Fe, KOH, H2 C. Cu, Al H2 OB. KOH, Fe, Al D. H2, Ca(OH)2 MgCâu 2. Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây đều tạo sảnphẩm có đơn chất kim loại?A. Fe, CuO, O2 C. PbO, ZnO, Fe2 O3B. Ca, Fe2 O3 CuO D. H2 CuO, PbOCâu 3. Cặp chất nào sau đây tồn tại được trong cùng một dung dịch?A. K2 CO3 và HCl C. NaNO3 và KHCO3B. K2 CO3 và Ca(OH)2 D. KHCO3 và NaOHCâu 4. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể làm mất màu dung dịch brom?A. CH4 C6 H6 C. CH4 C2 H2B. C2 H4 C2 H2 D. C6 H6 C2 H2Doc24.vnCâu 5. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH?A. CH3 COOH, (-C6 H1 O5 -)n C. CH3 COOH, C6 H12 O6B. CH3 COOC2 H5 C2 H5 OH D. CH3 COOH, CH3 COOC2 H5Câu 6. Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng với kim loại natri?A. CH3 COOH, (-C6 H10 O5 -)n C. C2 H5 OH, (-C6 H10 O5-)nB. CH3 COOH, C2 H5 OH D. C2 H5 OH, CH3 COOC2 H5Câu 7. Dãy nào sau đây gồm các chất đều có phản ứng với dung dịch axit clohiđrictạo ra axit axetic?A. CH3 COOH, (-C6 H10 O5 -)n, PE, CH3 COONa.B. CH3 COOC2 H5 C2 H5 OH, PVC, CH3 COONa.C. CH3 COOH, C6 H12 O6 C2 H5 OH, (CH3COO)2 Mg.D. CH3 COONa, CH3 COOC2 H5 (CH3 COO)2 Mg.Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân?A. Tinh bột, xenlulozơ, PVCB. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béoC. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơD. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PEII. Tự luận (6 điểm)Câu 9. (2,5 điểm): Có các khí sau đựng riêng biệt trong mỗi bình không dán nhãn:C2 H4 HCl, Cl2 CH4Hãy nêu phương pháp hóa học để phân biệt mỗi bình đựng khí nào. Dụng cụ, hóachất coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học (nếu có).Câu 10. (3, điểm): Có hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic. Nguời ta thựchiện thí nghiệm với hỗn hợp và thu được kết quả như sau:Doc24.vn- Nếu cho phản ứng với natri dư thì sau phản ứng thu được 4,48 lít khí khôngmàu .- Nếu cho phản ứng với Na2 CO3 dư và dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vôitrong dư thì thu được 10 gam kết tủa.1. Hãy viết các phương trình hoá học.2. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. Các thể tích khí đều đượcđo điều kiện tiêu chuẩn. (Ca= 40, C= 12, H= 1, 16)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.