Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Hóa 9 ĐỀ SỐ 11

f49b4febb9579e47fd7e4bce25dc6a47
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 1 tháng 11 2022 lúc 17:10:59 | Được cập nhật: 9 giờ trước (2:18:25) | IP: 253.62.145.47 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 210 | Lượt Download: 0 | File size: 0.015764 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra học kì 1 hóa 9 Đề 11

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 9

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,5 điểm)

Viết các phương trình phản ứng thực hiện những chuyển đổi hóa học sau: 

Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → FeCl3 

Câu 2. (3,5 điểm) 

2.1 (2,0 điểm) Hãy cho biết hiện tượng và viết phương trình hóa học khi: 

a. Ngâm dây đồng vào dung dịch AgNO3

b. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch BaCl2 

2.2 (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhạn biết các dung dịch mất nhãn sau: KNO3, NaOH, NaCl

Câu 3. (1,0 điểm) 

Trong nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng, ngoài viêc bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng người ta còn bón vôi có thành phần chính là Ca(OH)2 để cải tạo đất. Tuy nhiên nếu thực hiện không đúng cách thì ngoài cây trồng không hấp thu được hết chất dinh dưỡng mà còn làm cho độ phì của đất ngày càng giảm. 

Trong thực tế, một cách làm tường thấy là người nông dân hay trộn vôi với phân đạm (Amoni nitrat NH4NO3) để bón ruộng. Bằng kiến thức hóa học, em hãy giải thích vì sao không làm được như trên. Viết phương trình hóa học minh họa. 

Câu 4. (3 điểm) 

Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Magie vào dung dịch Axit clohidric 10%, sau phản ứng thu được dung dịch A và khí B. 

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b) Tính thể tích khí B thoát ra (Đktc) 

c) Tính khối lượng dung dịch Axit clohidric 10% đã dùng? 

d) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A tạo thành sau phản ứng? 

Cho biết: Mg = 24, H = 1, Cl = 35,5