Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 9 Quận Hai Bà Trưng 2017 - 2018

Gửi bởi: Tester 7 tháng 12 2019 lúc 6:00 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 12:43 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 428 | Lượt Download: 1 | File size: 0.105004 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Toán 9 – Kiểm tra học kì I

Quận Hai Bà Trưng, năm học 2017 – 2018

TOÁN 9 – KIỂM TRA HỌC KÌ I
***

QUẬN HAI BÀ TRƯNG
NĂM HỌC 2017 – 2018

Trong học tập, phải lấy tự học làm cốt.
Hồ Chí Minh

1/2

Toán 9 – Kiểm tra học kì I

Quận Hai Bà Trưng, năm học 2017 – 2018

ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 9
QUẬN HAI BÀ TRƯNG
A. ĐỀ BÀI
Bài 1. (2,5 điểm)
Cho hai biểu thức:
=

2√

4


1) Tính giá trị của A khi1
= 4.

=


1+

3

6√

√ +1

4
1

với

≥ 0,

≠1

2) Rút gọn B.
3) So sánh AB với 5.
Bài 2. (2,0 điểm)
1) Thực hiện phép tính: 3√8
2) Giải phương trình: √4

√18 + 5
4 +1

+ √50 . 3√2.

5 = 2.

Bài 3. (1,5 điểm)
Cho hàm số
1) Điểm A

= 3 + 2 có đồ thị là đường thẳng ( ).
; 3 có thuộc đường thẳng (

2) Tìm giá trị của m để đường thẳng (
nhau tại điểm có hoành độ bằng 1.

) không? Vì sao?

) và đường thẳng (

) có phương trình

=

2

cắt

Bài 4. (3,5 điểm)
Cho đường tròn ( ; ) đường kính AB và điểm C bất kì thuộc đường tròn (C khác A và B). Kẻ tiếp
tuyến tại A của đường tròn, tiếp tuyến này cắt tia BC ở D. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn
tại C cắt AD ở E.
1) Chứng minh bốn điểm A, E, C, O thuộc cùng một đường tròn.
2) Chứng minh

.

=4

và OE song song với BD.

3) Đường thẳng kẻ qua O và vuông góc với BC tại N cắt tia EC ở F. Chứng minh BF là tiếp tuyến
của đường tròn ( ; ).
4) Gọi H là hình chiếu của C trên AB, M là giao của AC và OE. Chứng minh rằng khi điểm C di động
trên đường tròn ( ; ) và thỏa mãn yêu cầu đề bài thì đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN luôn
đi qua một điểm cố định.
Bài 5. (0,5 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
=

+

9
2

+ 2010 với

>2

2/2