Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề cương ôn thi môn sinh học lớp 11 (3)

634ca7c5b2a455fb5c33392e6c2f5f79
Gửi bởi: Võ Hoàng 17 tháng 11 2018 lúc 3:23:30 | Được cập nhật: hôm kia lúc 2:26:25 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 481 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Hóa Sinhổ KI TRA 15 PHÚT MÔN SINH 11Ể ỌNăm 2017-2018ọNgày ki tra: 29/1/2018ể và tên: ...................................... pọ :........................Đi mể Nh xét giáo viênậ ủ( 2)ềI. Ph tr nghi đi (Ch đáp án đúng nh t):ầ ấCâu 5Đáp ánCâu trúc th kinh ng ng ng trên xu ng theo th :ấ ườ ựA. Não ch th kinh Dây th kinh ng.ủ ốB. ch th kinh ng Dây th kinh Não .ộC. Não ng ch th kinh Dây th kinh.ầD. ng Não Dây th kinh ch th kinh.ạ ầCâu sao th kinh ng chu ch có th tr (Co chân) khi kích ịthích ?A. ng bào th kinh tăng lên.ố ượ ầB. ch là trung tâm đi khi vùng xác nh th ểC. Do các bào th kinh trong ch nhau.ế ầD. Các ch th kinh liên nhau.ạ ớCâu Các ph sau đâu là ph có đi ki n:ả ệA. Nghe nói qu ti t.ế ướ B. Ăn ti t.ơ ướ ọC. Em bé co ngón tay khi kim châm.ạ D. đúngấ ềCâu Th ph ng nh th nào khi ta dùng kim nh châm vào thân nó?ủ ọA. Co nh ng chi vòi iữ B. Co toàn thân i.ạC. Co ph thân i. D. Ch co ph kim châm.ỉ ịCâu th kinh ng chu ch có nh ng ng t:ệ ậA. nghành ru khoangộ B. giun p, a, côn trùngẹ ỉC. cá, ng bò sát.ưỡ D. Chim, thú.II. Ph lu đi m)ầ ểCâu đi m): Khi ch tay vào sôi và có ph ng tay i, hãy chể ướ ỉra tác nhân kích thích, ph ti nh kích thích, ph phân tích và ng thông tin, ợb ph th hi ph ng.ộ ứCâu đi m): ng ng là gì Cho ví .ể ụ... t...ế....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................