Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Ngữ văn 10), trường THPT Quốc Oai - Hà Nội.

f6440609a107539f0de03e3be8d27ff0
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 8 tháng 2 lúc 14:55 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:05 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 278 | Lượt Download: 5 | File size: 0.024344 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu
CHUYỆN
CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN


(Trích
truyền kì mạn lục – Nguyễn Dữ) 1. KIẾN
  THỨC TRỌNG TÂM
 1. Tìm
  hiểu chung
 1. Tác
  giả
 • Nguyễn
  Dữ sống vào khoảng thế kỉ XVI.


 • Xuất
  thân trong gia đình khoa bảng.


 • Từng
  làm quan nhưng không bao lâu lại từ
  quan về ở ẩn.


 • Tác
  phẩm nổi tiếng : Truyền kì mạn
  lục.
 • Nguyễn
  Dữ là kiểu nhà nho ở ẩn.
 1. Tác
  phẩm
 1. Thể
  loại truyền kì:

 • thể loại văn xuôi tự sự thời
  trung đại, chịu ảnh hưởng của
  truyện truyền kì Trung Quốc, thời
  Đường.


 • Bằng
  văn xuôi chữ Hán, có lời bình.


 • Yếu
  tố hoang đường, kì ảo.


 • Cốt
  lõi hiện thực.
 1. Tác
  phẩm Truyền kì mạn lục:
 • Ra
  đời: nửa đầu thế kỉ XVI, 20
  truyện, viết bằng chữ Hán.


 • Nội
  dung: Phản ánh hiện thực xã hội
  đương thời.


 • Nghệ
  thuật: Yếu tố hoang đường.
 • Tác
  phẩm có giá trị hiện thực, giá
  trị nhân đạo; là “thiên cổ
  kì bút” được dịch ra nhiều
  thứ tiếng.
 1. Văn
  bản: chuyện chức phán sự đền
  Tản Viên
 • Xuất
  xứ: được rút từ tập Truyền
  kì mạn lục của Nguyễn Dữ.


 • Tóm
  tắt tác phẩm: sgk


 • Bố
  cục: 4 đoạnĐoạn
1: Ngô Tử Văn và hành động
đốt đền


Đoạn
2: Tử Văn gặp hồn ma Bách hộ họ
Thôi và Thổ thần


Đoạn
3: Cuộc đấu tranh giành công lí
của Tử Văn ở âm cung


Đoạn
4: Tử Văn thắng lợi trở về, nhận
chức phán sự 1. Đọc
  hiểu văn bản
 1. Nhân
  vật Ngô Tử Văn:
 1. Giới
  thiệu nhân vật
 • Ngô
  Tử Văn tên là Soạn.


 • Quê
  quán: huyện Yên Dũng, đất Lạng
  Giang.


 • Tính
  tình:khẳng khái, nóng nảy


 • Phẩm
  chất: cương trực
 • Giới
  thiệu trực tiếp theo lối truyền thống.
 1. Tử
  Văn đốt đền tà
 • Nguyên
  nhân đốt đền:
 • tức
  giận hồn ma tướng giặc làm yêu
  làm quái trong dân gian


 • muốn
  trừ hại cho dân lành
 • Mục
  đích cao đẹp.
 • Cách
  thực hiện:
 • Trước
  khi đốt đền:+
tắm gội sạch sẽ: tẩy trần làm
việc thiêng.


+
khấn trời: cầu mong được sự
ủng hộ của trời đất • Châm
  lửa đốt đền:
+
Người dân: lắc đầu, lè lưỡi,
lo sợ, quý nể ngầm.+
Tử Văn: vung tay không cần gì cả. • Hành
  động ngay thẳng.
 • Kết
  quả:
 • Đền
  bị đốt, tướng giặc không có
  nơi nương thân, không phá hoại
  được đời sống của nhân
  dân.


 • Tử
  Văn lên cơn sốt nóng sốt rét.
 • Ý
  nghĩa:
 • Thể
  hiện được sự khẳng khái,
  chính trực, dũng cảm của Tử Văn.


 • Thể
  hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ.
 1. Cuộc
  gặp gỡ với hồn ma tướng giặc
  và Thổ thần.
 • Gặp
  hồn ma tướng giặc:Hồn
ma Bách hộ họ ThôiTử
VănDiện
mao: khôi ngô, cao lớn, đầu đội
mũ trụ.Mặc
kệ, ngồi ngất ngưởng tự
nhiênLời
nói: xưng là cư sĩ, tỏ vẻ
hiểu biết.Mục
đích: đe dọa, đòi dựng
trả lại đền.


 • Gặp
  Thổ thần:


Thổ
ThầnTử
VănDiện
mạo: ông già áo vải, mũ
đen, phong độ nhàn nhã, thủng
thỉnh.-Kinh
ngạc: sao nhiều thần quá vậy?-Hiểu
rõ sự việc


-Vâng
lời Thổ thần về cách đối
phó với vụ kiện ở âm phủ.Lời
nói: Xưng là Thổ thầnMục
đích: tỏ lời mừngBày
cách cho Tử Văn cách đối
phó với vụ kiện ở Minh ti


 • Tử
  Văn thấy rõ bản chất: hung ác,
  xảo trá của hồn ma.


 • Khẳng
  định sự dũng cảm, chính trực
  của Tử Văn.
 1. Cuộc
  đấu tranh giành công lí của Tử
  Văn ở Minh ti
  .
  Chặng  Hồn
  ma  Diêm
  Vương  Tử
  Văn  Thứ
  1  Kiện
  Tử Văn ở Minh ti  Quát
  mắng Tử Văn, bênh vực hồn ma  Không
  run sợ, một mực kêu oan  Thứ
  2  Đổi
  giọng nhân nghĩa  Cử
  người đến đền Tản Viên
  lấy chứng thực  Đề
  nghị Diêm Vương đến đền
  Tản Viên xác minh  Kết
  quả  Bị
  nhốt vào ngục Cửu U  Mắng,
  trừng phạt hồn ma  Được
  ban thưởng 2. Tử
  Văn nhận chức phán sự đền
  Tản Viên.
 • Do
  Thổ thần tiến cử.


 • Chức
  phán sự: chức quan công lí.


 • Ý
  nghĩa:+
giải trừ được tai họa, đem lại
an lành cho dân


+
khẳng định: thiện thắng ác; chính
nghĩa thắng gian tà.


+
khích lệ tinh thần dũng cảm, chống
lại cái ác. 1. Kết
  luận:
 • Ngô
  Tử Văn là đại diện tiêu
  biểu của người trí thức nước
  Việt đương thời, khẳng khái,
  cương trực, giàu tinh thần dân
  tộc, dám đấu tranh chống lại cái
  ác, trừ hại cho dân.


 • Thể
  hiện niềm tin sâu sắc, mãnh liệt
  về công lí, chính nghĩa tất
  thắng gian tà.
 1. Lời
  bình cuối truyện của tác giả.
 • Ca
  ngợi và khuyên răn kẻ sĩ đương
  thời: cứng cỏi, cương trực, có
  dũng khí không ngừng đấu tranh
  chống lại cái xấu, cái ác để
  bảo vệ công lí.
 1. Tổng
  kết
 1. Nội
  dung:
 • Đề
  cao tinh thần khẳng khái, cương trực,
  dám đấu tranh chống lại cái ác
  trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn,
  một người trí thức nước
  Việt.


 • Thể
  hiện niềm tin công lí, chính nghĩa
  nhất định sẽ chiến thắng gian tà.
 1. Nghệ
  thuật:
 • Kể
  chuyện lôi cuốn, tình tiết và
  diễn biến truyện giàu kịch tính


 • Nhân
  vật được xây dựng sắc nét.


 • Yếu
  tố kì ảo.


 1. CÂU
  HỎI VÀ BÀI TẬP.
 1. Thái
  độ của mọi người và thái
  độ của chính Tử Văn ra sao khi
  chàng đốt đền? Anh/chị có
  đồng tình với hành động
  đốt đền của Ngô Tử Văn
  không? Nếu gặp cái ác, cái
  xấu trong thực tế, anh/chị sẽ ứng
  xử như thế nào?


 2. Trước
  lời đe dọa của viên Bách hộ
  họ Thôi, Tử Văn
  vẫn
  cứ ngồi ngất ngưởng tự nhiên.

  Thái độ của Tử Văn có quá
  ngông ngạo không? Vì sao?


 3. Viết
  một đoạn văn ngắn
  (khoảng
  8 – 10 câu)

  giới thiệu về nhân vật Ngô Tử
  Văn theo cách của anh/chị


 4. Về
  hình tượng Ngô Tử Văn trong
  Chuyện
  chức phán sự đền Tản Viên
  (Nguyễn
  Dữ), có ý kiến cho rằng:
  Ngô
  Tử Văn là kẻ sĩ ngông ngạo,
  tự kiêu, hiếu thắng, sở dĩ thắng
  kiện viên Bách hộ họ Thôi là
  do được Thổ thần mách nước
  .
  Ý kiến khác lại khẳng định:
  Ngô
  Tử Văn là một trí thức nước
  Việt dũng cảm, kiên cường, dám
  chống lại các thế lực gian tà
  để đòi công bằng, chính
  nghĩa.
Trên
cơ sơ phân tích hình tượng
nhân vật Ngô Tử Văn trong tác
phẩm, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ
của mình về các ý kiến trên. 1. Phân
  tích vai trò của yếu tố kì ảo
  trong
  Chuyện
  chức phán sự đền Tản Viên

  (Nguyễn Dữ)


 2. Phân
  tích ý nghĩa của đoạn kết
  trong Chuyện chức phán sự đền
  Tản Viên (từ
  Vương
  nghĩ Tử Văn
  …đến…nhà
  quan Phán sự
  )
  và lời bình cuối truyện (Từ
  Than
  ôi!...
  đến
  hết)


 3. Từ
  hình tượng Ngô Tử Văn trong
  Chuyện
  chức phán sự đền Tản Viên

  (Nguyễn Dữ), hãy viết đoạn văn
  nghị luận khoảng 200 chữ, trình bày
  suy nghĩ của anh/chị về cuộc chiến
  đấu chống lại cái ác cái
  xấu của con người.