Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 4 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Các khối hình học thường gặp là những khối nào ?

Hướng dẫn giải

Các khối hình học thường gặp là những khối :

Khối hình hộp chữ nhật,lăng trụ đều,hình chóp đều,hình trụ hình nón ,hình cầu.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học