Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2 trang 52 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Bản vẽ kỹ thuật dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải

Bản vẽ kỉ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và kí hiệu theo qui ước thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

- Bản vẽ kĩ thuật dùng để chế tạo ra sản phẩm đúng với thiết kế.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học