Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 8 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Kể tên một số loại ren thường dùng và công dụng của nó ? 

Hướng dẫn giải

Các loại ren thường dùng là: ren trục, ren lỗ, ren khuất ,Ren tam giác , ren hình than,ren tròn vv.

Ren dùng lắp ghép các chi tiết lại với nhau.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:20

Các câu hỏi cùng bài học