Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Thực hành Hình chiếu của vật thể

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Thực hành bài 3 trang 13 Công Nghệ 8

Sự liên quan giữa hình chiếu và hướng chiếu, cách bố trí các hình chiếu trên bản vẽ cần

Hướng dẫn giải

I. CHUẨN BỊ

Dụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,…

Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4

Vở tập vẽ, giấy nháp, … 

II. NỘI DUNG

-Hoàn thành bảng 3.1
-Vẽ lại hình chiếu cho đúng vị trí

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

-Bước 1: Đọc nội dung bài thực hành.

-Bước 2: Làm bài trên giấy khổ A4.

-Bước 3: Kẻ bảng 3.1 và hoàn thành bảng 3.1

-Bước 4: Vẽ lại hình chiếu

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Có thể bạn quan tâm