Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:18

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là phép chiếu vuông góc ? Phép chiếu này dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải

Phép chiếu vuông góc là các tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:18

Các câu hỏi cùng bài học