Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 7 trang 53 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:20

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là hình cắt ? hình cắt dùng để làm gì ?

Hướng dẫn giải

Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể phía sau mặt phẳng cắt 

Dùng để biễu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:20

Các câu hỏi cùng bài học