Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 10:27

Lý thuyết

Câu hỏi

An có 30 cái kẹo, chị cho An thêm 10 cái nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Tóm tắt 

Có : 30 cái kẹo

Thêm : 10 cái kẹo

Tất cả : ... cái kẹo ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số kẹo An có cộng với số kẹo An được cho thêm.

Cách giải :

An có tất cả số cái kẹo là:

    30  + 10 = 40 (cái kẹo)

             Đáp số: 40 cái kẹo.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 10:27

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm