Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào các ô trống.

Cách giải :

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:54

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm