Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 9:50

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Đoạn thẳng AB     : 5cm

Đoạn thẳng BC     : 3cm

Cả hai đoạn thẳng : ...cm ?

Hướng dẫn giải

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Cách giải :

Cả hai đoạn thẳng có độ dài là: 

         5 + 3 = 8 (cm)

                Đáp số: 8cm.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 9:50

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm