Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3.17 (Sách bài tập - trang 147)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:17:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC. Gọi  \(\left(\alpha\right)\) là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng CA tại A và  \(\left(\beta\right)\) là mặt phẳng vuông góc với đường thẳng CB tại B. Chứng minh rằng hai mặt phẳng  \(\left(\alpha\right)\) và \(\left(\beta\right)\) cắt nhau và giao tuyến d của chúng vuông góc với mặt phẳng (ABC) ?

Hướng dẫn giải

Hỏi đáp Toán

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:42

Các câu hỏi cùng bài học