Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 90)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:16:26

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có AB = 16,2 cm, BC = 24,3 cm; AC = 32,7 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác A'B'C', biết rằng A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và 

a) A'B' lớn hơn cạnh AB là 10,8 cm

b) A'B' bé hơn cạnh AB là 5,4 cm

Hướng dẫn giải

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:31

Các câu hỏi cùng bài học