Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích hình thang

DIỆN TÍCH HÌNH THANG

1. Công thức tính diện tích hình thang

Diện tích hình thang bằng một nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao.

              S  =  (a+b) . h

 

2. Công thức tính diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

              S = ah  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm