Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích tam giác

DIỆN TÍCH TAM GIÁC

1. Định lý

Diện tích tam giác bằng nửa tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.

                  S =  a.h 

 

2. Hệ quả

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tỉ số hai cạnh góc vuông.

                      S =  b.c 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm