Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

1. Đường trung tuyến của tam giác

Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng có một đầu là đỉnh của tam giác đầu kia là trung điểm của cạnh đội diện với đỉnh đó.

Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Định lý:

Ba đường trung tuyến của tam giác cùng đi qua  điểm. điểm đó cách đỉnh một khoảng bằng  độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm

GT : G là trọng tâm ∆ ABC

KL :  =  =  = Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/ly-thuyet-tinh-chat-ba-duong-trung-tuyen-cua-tam-giac-c42a5574.html#ixzz4dvzApquG

Bài tập

Có thể bạn quan tâm