Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 47- Bài thơ về tiểu đội xe không kính

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt 28 tháng 10 2020 lúc 16:41:09 | Được cập nhật: 9 giờ trước (6:57:46) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 401 | Lượt Download: 2 | File size: 2.656768 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CÁC THẦY,CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

Giáo viên:

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
- Đọc thuộc lòng bài thơ “đồng chí” của Chính Hữu.
- Nêu nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- Tình đồng chí dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và
lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên, bình dị
mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, nó góp phần quan
trọng tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người
lính cách mạng.
- Bài thơ thể hiện hình tượng người lính cách mạng và
sự gắn bó keo sơn của họ qua những chi tiết, hình ảnh,
ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô động, giàu sức biểu
cảm.

Xe vaän taûi ôû ñöôøng Tröôøng Sôn thôøi kì

Thứ naêm ngày 22 tháng 10
năm 2009

(Phạm Tiến Duật)

Tieát 47
(Phạm Tiến Duật)
I. Giôùi thieäu chung :
1. Taùc giaûSGK/132
:2. Taùc phaåmSGK/132
:
Em haõy
neâu moät
vaøi neùt
veà
Hoaøn
caûnh
tieåu
söû
taùc
ra ñôøi
cuûa
giaû?
baøi
thô?
Phaïm Tieán Duaät (1941

Tieát 48
(Phạm Tiến Duật)
I. Giới thiệu chung :
a. Hình ảnh những chiếc xe
không kính :
1. Tác giả.
kính
xe
2. Tác phẩm.
đèn
không
II. Đọc – Hiểu văn bản :
mui
1. Đọc, tìm hiểu chú thích :
Bom giật, bom rung …
- Nhan đề : lạ , độc đáo, giàu  Tả thực, điệp ngữ, liệt kê,
chất thơ
giọng thản nhiên, lời thơ mang
2. Thể thơ : Thơ tự do
tính khẩu ngữ, hình ảnh độc đáo:
3. Bố cục :2 phần
Em hình
dung
như
thếbiện
nào
về biến
những
Đoàn
xe
trần
trụi,
dạng,
Nhận
xét
pháp
nghệ
chiếc xe? gợi
Từ đósự
giúp
hiểukhốc

về liệt của
tànem
phá
thuật?
Giọng
thơ?
4. Phân tích:
hiện thực
của tranh.
cuộc chiến tranh
chiếnmà đế quốc Mĩ gây ra ở Việt Nam?

Tieát 48

I. Giới thiệu chung :
1. Tác giả.
2. Tác phẩm.
II. Đọc – Hiểu văn bản :
1. Đọc, tìm hiểu chú thích :
- Nhan đề : lạ , độc đáo, giàu
chất thơ
2. Thể thơ : Thơ tự do
3. Bố cục :2 phần
4. Phân tích:
a. Hình ảnh những chiếc
xe không kính(Phạm Tiến Duật)

b. Hình ảnh những chiến sĩ lái
xe.
* Tư thế :
- … ung dung …
- Nhìn  đất, trời, thẳng
gió … xoa mắt …
con đường …
sao trời, cánh chim
 Điệp ngữ, liệt kê, đảo ngữ,
nhân Nhận
hóa, tảxét
thực
…pháp
:
biện
Tư thế hiên
ngang,
bình tĩnh
nghệ
thuật?
Nhận
xétcao
về độ.
tư thế của
tập
trung
những chiến sĩ lái xe?

Tieát 48
(Phạm Tiến Duật)
b. Hình ảnh những chiến sĩ lái
xe.
* Tư thế :
* Tinh thần, thái độ :
- … ừ thì có bụi ...
… cười ha ha.
- … ừ thì ướt áo..
… gió lùa khô mau thôi.
 Điệp cấu trúc, giọng thơ ngang
tàng, nghịch ngợm, hình ảnh
độc đáo :Tinh thần lạc quan, hiên ngang,
dũng cảm, bất chấp khó khăn,
coi thường gian khổ, hiểm nguy.
* Tình đồng đội :
- … Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi
Phân
- … Lại
đi, tích
lại đibiện
trờipháp
xanh thêm.
nghệ
 Tình đồng
chíthuật?
, đồng đội gắn
em chung
có nhậnlí tưởng.
bó keoQua
sơn,đó,
cùng
về thái
* Ýxét
chígìchiến
đấuđộ của
những
línhNam
lái …
Xe vẫn
chạyngười
vì miền
Chỉ cần … cóxe?
một trái tim.
 Hoán dụ : Khát vọng giải
phóng miền Nam, thống nhất
đất nước.

Tieát 48
(Phạm Tiến Duật)
III. Tổng kết :
Ghi nhớ SGK/133.
IV. Luyện tập.


Thảo luận

Qua hai bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu và “Bài thơ về tiểu
đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật, em hãy chỉ ra sự
giống và khác nhau giữa người lính chống Pháp và chống Mĩ?

1. Những điểm chung: Đây là người lính của nhân dân nên họ cùng mang những vẻ
đẹp chung:
- Yêu nước, yêu quê hương yêu đồng chí:
- Vượt qua mọi khó khăn gian khổ để quyết tâm tiêu diệt giặc hoàn thành nhiệm vụ:
- Lạc quan tin tưởng: Cả hai bài thơ đều thể hiện tinh thần lạc quan của người lính. Từ
“miệng cười buốt giá” của anh bộ đội kháng chiến chống Pháp đến “nhìn nhau mặt lấm
cười ha ha” của anh lính lái xe thời chống Mỹ đều thể hiện tinh thần lạc quan, khí
phách anh hùng.
2. Những điểm riêng khác nhau:
- Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thể hiện người lính nông dân thời kỳ đầu cuộc
kháng chiến chống Pháp với vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà sâu sắc. Tình đồng chí
thieâng liêng hòa quyện với tình yêu nước khi lý tưởng chiến đấu đã rực sáng trong
tâm hồn.
“Súng bên súng đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!”
- Bài thơ “Tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật thể hiện người lính lái xe trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ với vẻ đẹp trẻ trung, ngang tàng. Đây là thế hệ những
người lính có học vấn, có bản lĩnh chiến đấu, có tâm hồn nhạy cảm, có tính cách riêng
mang chất “lính”đáng yêu. Họ tất cả vì miền Nam ruột thịt với trái tim yêu nước cháy
bỏng.
“Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

Tieát 48
(Phạm Tiến Duật)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học thuộc lòng bài thơ.
2. Tại sao tác giả lại đặt nhan đề là “Bài thơ về tiểu đội xe
không kính”?
3. Viết bài văn nghị luận phát biểu cảm nghĩ của em về hình
ảnh người chiến sĩ lái xe Trường Sơn qua bài thơ vừa học.
4. Chuẩn bị bài : Kiểm tra văn học trung đại.
+ Ôn kĩ kiến thức đã hệ thống hóa.
+ Tóm tắt nội dung, phân tích nghệ thuật, nhân vật …
+ Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ …