Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Soạn bài Mây và Sóng Ngữ văn 9

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Nguyễn Trần Thành Đạt 20 tháng 1 lúc 13:18 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 9:28 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 153 | Lượt Download: 1 | File size: 0.737792 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Hân hoan chào đón quý thầy cô
về dự chuyên đề - Lớp 9A4

Giaùo vieân thöïc hieän : Voõ
Thò Döông

- Ta-go là nhà thơ hiện đại lớn nhất
của Ấn Độ.
- Là nhà văn đầu tiên của Châu Á
được nhận giải thưởng Nô-ben về
văn học (1913).
- Cuộc sống gia đình: đã gặp nhiều
điều không may.Trong 6 năm
(1902-1907), ông mất 5 người thân:
vợ (1902), con gái (1904), cha và
anh (1905), con trai (1907).

Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861- 1941)

* Bài thơ Mây

và sóng:

- Viết bằng tiếng Ben-gan in
Trong thơ Si-su (Trẻ thơ), xuất
bản năm 1909.
- Ta-go dịch sang tiếng Anh,
in trong tập Trăng non - xuất
bản năm 1915.

Tập thơ Trăng non

MÂY VÀ SÓNG ( R . Ta-go )
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
““Bọn
Bọn tớ
tớchơi
chơitừ
từkhi
khithức
thứcdậy
dậycho
cho
đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình
minh
minh vàng,
vàng, bọn
bọn tớ
tớ chơi
chơi với
với vầng
vầng trăng
trăng
bạc”.
bạc”.
Con
Conhỏi
hỏi::“Nhưng
“Nhưnglàm
làmthế
thếnào
nào
mình lên đó được ?”.
Họ đáp : “ Hãy đến nơi tận cùng
trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được
nhấc bổng lên tận tầng mây”.
““Mẹ
Mẹmình
mìnhđang
đangđợi
đợiởởnhà”nhà”-con
con
bảo -“ Làm sao có thể rời mẹ mà đến
được
được?”.
?”.
Thế là họ mỉm cười bay đi.
Nhưng con biết có trò chơi thú vị
hơn, mẹ ạ .
Conlà
làmây
mâyvà
vàmẹ
mẹsẽ
sẽlà
làtrăng.
trăng.
Con
Haibàn
bàntay
taycon
conôm
ômlấy
lấymẹ,
mẹ,và
vàmái
mái
Hai
nhà
nhà ta
ta là
là bầu
bầu trời
trời xanh
xanh thẳm.
thẳm.

Trong sóng có người gọi con :
“ Bọntớ
tớca
cahát
háttừ
từsáng
sángsớm
sớmcho
chođến
đến
“Bọn
hoàng
hoànghôn.
hôn.Bọn
Bọntớ
tớngao
ngaodu
dunơi
nơinày
nàynơi
nơinọ
nọ
mà
.
màkhông
khôngbiết
biếttừng
từngđến
đếnnơi
nơinao”
nao”.
Con hỏi : “Nhưng làm thế nào mình ra
ngoài
ngoàiđó
đóđược
được?”.
?”.
Họ nói : “Hãy đến rìa biển cả , nhắm
nghiền mắt lại , cậu sẽ được làn sóng nâng
đi”.
Conbảo
bảo: :“Buổi
“Buổichiều
chiềumẹ
mẹluôn
luônmuốn
muốn
Con
mìnhởởnhà,
nhà,làm
làmsao
saocó
cóthể
thểrời
rờimẹ
mẹmà
màđiđi
mình
được?”.
?”.
được
Thế là họ mỉm cười nhảy múa lướt qua.
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ
tan
vào
lòng
mẹ.
tan
vào
lòng
mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ
con
contataởởchốn
chốnnào.
nào.

MÂY VÀ SÓNG (Ta-go)
Những trò chơi mới lạ, thú vị, hấp dẫn…
Bé rất thích đi chơi
Từ chối lời rủ rê
Ở nhà với mẹ
Tình mẫu tử là ý nghĩa và thiêng liêng nhất
Sáng tạo những trò chơi có: con, mẹ,
mây, trăng, sóng, bến bờ và mái nhà.
YÊU MẸ, YÊU THIÊN NHIÊN
VÀ MÁI ẤM GIA ĐÌNH

CÂU HỎI THẢO LUẬN:

3 phút

Câu1/ Bố cục bài thơ có hai phần. Trong đó có
điểm nào giống và điểm nào khác nhau ?
Câu 2/ Về cấu trúc của hai phần thơ như thế
nào? Theo con, nếu không có phần thứ hai thì ý
nghĩa bài thơ đã thể hiện được tình mẫu tử chưa?
Tác giả sáng tạo thêm phần thứ hai có ý nghĩa gì?
Câu 3/ Bài thơ đã được tác giả sáng tạo ra
những hình ảnh thiên nhiên: mây, trăng, sóng, bờ
biển. Những hình ảnh thiên nhiên đó có ý nghĩ gì?

Câu1/ Bố cục bài thơ có hai phần. Trong
đó có điểm nào giống và điểm nào khác nhau ?

MÂY VÀ SÓNG ( R . Ta-go )
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
““Bọn
Bọn tớ
tớchơi
chơitừ
từkhi
khithức
thứcdậy
dậycho
cho
đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình
minh
minh vàng,
vàng, bọn
bọn tớ
tớ chơi
chơi với
với vầng
vầng trăng
trăng
bạc”.
bạc”.
Con
Conhỏi
hỏi::“Nhưng
“Nhưnglàm
làmthế
thếnào
nào
mình lên đó được ?”.
Họ đáp : “ Hãy đến nơi tận cùng
trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được
nhấc bổng lên tận tầng mây”.
““Mẹ
Mẹmình
mìnhđang
đangđợi
đợiởởnhà”nhà”-con
con
bảo -“ Làm sao có thể rời mẹ mà đến
được
được?”.
?”.
Thế là họ mỉm cười bay đi.
Nhưng con biết có trò chơi thú vị
hơn, mẹ ạ .
Conlà
làmây
mâyvà
vàmẹ
mẹsẽ
sẽlà
làtrăng.
trăng.
Con
Haibàn
bàntay
taycon
conôm
ômlấy
lấymẹ,
mẹ,và
vàmái
mái
Hai
nhà
nhà ta
ta là
là bầu
bầu trời
trời xanh
xanh thẳm.
thẳm.

Trong sóng có người gọi con :
“ Bọntớ
tớca
cahát
háttừ
từsáng
sángsớm
sớmcho
chođến
đến
“Bọn
hoàng
hoànghôn.
hôn.Bọn
Bọntớ
tớngao
ngaodu
dunơi
nơinày
nàynơi
nơinọ
nọ
mà
.
màkhông
khôngbiết
biếttừng
từngđến
đếnnơi
nơinao”
nao”.
Con hỏi : “Nhưng làm thế nào mình ra
ngoài
ngoàiđó
đóđược
được?”.
?”.
Họ nói : “Hãy đến rìa biển cả , nhắm
nghiền mắt lại , cậu sẽ được làn sóng nâng
đi”.
Conbảo
bảo: :“Buổi
“Buổichiều
chiềumẹ
mẹluôn
luônmuốn
muốn
Con
mìnhởởnhà,
nhà,làm
làmsao
saocó
cóthể
thểrời
rờimẹ
mẹmà
màđiđi
mình
được?”.
?”.
được
Thế là họ mỉm cười nhảy múa lướt qua.
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ
tan
vào
lòng
mẹ.
tan
vào
lòng
mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ
con
contataởởchốn
chốnnào.
nào.

Câu 2/ Về cấu trúc của hai phần trong

bài thơ giống nhau.Theo con, nếu không
có phần thứ hai thì ý nghĩa bài thơ đã thể
hiện được tình mẫu tử chưa? Tác giả sáng
tạo thêm phần thứ hai có ý nghĩa gì?

MÂY VÀ SÓNG ( R . Ta-go )
Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:
““Bọn
Bọn tớ
tớchơi
chơitừ
từkhi
khithức
thứcdậy
dậycho
cho
đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình
minh
minh vàng,
vàng, bọn
bọn tớ
tớ chơi
chơi với
với vầng
vầng trăng
trăng
bạc”.
bạc”.
Con
Conhỏi
hỏi::“Nhưng
“Nhưnglàm
làmthế
thếnào
nào
mình lên đó được ?”.
Họ đáp : “ Hãy đến nơi tận cùng
trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được
nhấc bổng lên tận tầng mây”.
““Mẹ
Mẹmình
mìnhđang
đangđợi
đợiởởnhà”nhà”-con
con
bảo -“ Làm sao có thể rời mẹ mà đến
được
được?”.
?”.
Thế là họ mỉm cười bay đi.
Nhưng con biết có trò chơi thú vị
hơn, mẹ ạ .
Conlà
làmây
mâyvà
vàmẹ
mẹsẽ
sẽlà
làtrăng.
trăng.
Con
Haibàn
bàntay
taycon
conôm
ômlấy
lấymẹ,
mẹ,và
vàmái
mái
Hai
nhà
nhà ta
ta là
là bầu
bầu trời
trời xanh
xanh thẳm.
thẳm.

Trong sóng có người gọi con :
“ Bọntớ
tớca
cahát
háttừ
từsáng
sángsớm
sớmcho
chođến
đến
“Bọn
hoàng
hoànghôn.
hôn.Bọn
Bọntớ
tớngao
ngaodu
dunơi
nơinày
nàynơi
nơinọ
nọ
mà
.
màkhông
khôngbiết
biếttừng
từngđến
đếnnơi
nơinao”
nao”.
Con hỏi : “Nhưng làm thế nào mình ra
ngoài
ngoàiđó
đóđược
được?”.
?”.
Họ nói : “Hãy đến rìa biển cả , nhắm
nghiền mắt lại , cậu sẽ được làn sóng nâng
đi”.
Conbảo
bảo: :“Buổi
“Buổichiều
chiềumẹ
mẹluôn
luônmuốn
muốn
Con
mìnhởởnhà,
nhà,làm
làmsao
saocó
cóthể
thểrời
rờimẹ
mẹmà
màđiđi
mình
được?”.
?”.
được
Thế là họ mỉm cười nhảy múa lướt qua.
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ
tan
vào
lòng
mẹ.
tan
vào
lòng
mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ
con
contataởởchốn
chốnnào.
nào.

Câu 3/ Bài thơ đã được tác giả sáng tạo ra những hình ảnh thiên
nhiên: mây, trăng, sóng, bờ biển. Những hình ảnh thiên nhiên đó
có ý nghĩ gì?

Câu hỏi ( 10 điểm )
Ngoài ý nghĩa ca ngợi tình mẹ con,
bài thơ còn gợi cho ta suy ngẫm thêm
điều gì nữa ?

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
1/ Bài cũ:
- Học thuộc bài thơ ;
- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài thơ ;
- Nắm được những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ ;
- Tìm một bài hát hay một tác phẩm văn học nói về tình mẫu tử .
2/ Bài mới:
Soạn bài Ôn tập về thơ -> Trả lời các câu hỏi theo SGK;
Chú ý tìm hiểu về: Tác giả, Thể loại? Xuất xứ? PTBĐ ? Nội
dung? Nghệ thuật … của các văn bản ?