Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

30 Đề giáo viên dạy giỏi môn văn

167eef23b290079a1779fb8a7608b3a7
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 26 tháng 3 2021 lúc 10:43:23 | Được cập nhật: 5 giờ trước (11:33:19) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 751 | Lượt Download: 17 | File size: 0.736598 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

30 ĐỀ GIÁO VIÊN GIỎI MÔN VĂN CÓ ĐÁP ÁN (10 đề minh họa) PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN CÁC MÔN KHOA HỌC Xà HỘI NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ THI PHẦN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi này gồm 01 trang Câu 1. (2,0 điểm) Đồng chí hãy trình bày một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh? Trong công tác giảng dạy bộ môn Ngữ văn, đồng chí đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học này như thế nào? Câu 2. (3,0 điểm) Nhà văn Nguyễn Khải từng phát biểu: “Nói cho cùng, để sống được hằng ngày tất nhiên phải nhờ vào những giá trị tức thời. Nhưng để sống cho có phẩm hạnh, có cốt cách nhất định phải dựa vào những giá trị bền vững”. (Tuyển tập tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 1999) Đồng chí hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) thể hiện suy nghĩ của mình về câu nói trên? Câu 3. (5,0 điểm) Nhà nghiên cứu Trần Đình Sử cho rằng: “Hình tượng nghệ thuật là tiêu điểm sáng tạo của nhà văn, làm cho văn bản ngôn từ trở thành tác phẩm nghệ thuật”. (Trích: Trần Đình Sử tuyển tập, tập 2 (2005), NXB Giáo dục, trang 262) Bằng hiểu biết về Văn học đồng chí hãy làm sáng tỏ ý kiến trên? -------------HẾT-----------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh.....................................................................SBD:.................phòng thi............. 1 UBND THỊ Xà THÁI HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN CỦA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS Năm: 2015 - 2016 Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (5,0 điểm) a. Xây dựng phân phối chương trình môn học là một trong những nhiệm vụ về phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Anh (chị) hãy nêu những nguyên tắc cần đảm bảo khi thực hiện nhiệm vụ nói trên. b. Dạy học theo chủ đề là một hoạt động góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh. Anh (chị) hãy nêu các bước xây dựng một chủ đề dạy học? Câu 2 (5,0 điểm) Anh (chị) hãy thiết kế hoạt động hướng dẫn học sinh tìm hiểu đoạn thơ sau theo hướng phát triển năng lực: Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc. Ơi, con chim chiền chiện Hót chi mà văng trời. Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng. (Trích Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải, Ngữ văn 9, tập hai, NXBGD) Câu 3 (6,0 điểm) Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thị xã môn ngữ văn có đề thi như sau: Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Hãy biết ơn vị muối của đời cho thơ chất mặn!” (Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?) Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua một tác phẩm thơ mà em yêu thích? Anh (chị) là người bồi dưỡng đội tuyển, hãy đề xuất phương án hướng dẫn học sinh làm đề văn trên. Câu 4 (4,0 điểm) Văn bản Lão Hạc của Nam Cao kết thúc bằng cái dữ dội, thê thảm, đau đớn của Lão Hạc và những suy ngẫm của ông Giáo về con người, cuộc đời. Từ đó, anh/chị hãy ra một bài tập hình thành kỹ năng sống cho học sinh. Có hướng dẫn làm bài kèm theo. 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NÔNG CỐNG ĐÈ THI CHỌN GIÁO VIÊN GIOI HUYỆN - CÁP THCS NĂM HỌC 2014 - 2015 MỒN: NGỮ VĂN Thòi gian làm bài 150 phút (Không kê thời gian giao đê) Ngày thi 16/3/2015 Câu I (4 điểm) Phân tích giá trị độc đáo của các biện pháp nghệ thuật trong những câu thơ sau: "Nao nao dòng nước non quanh Dịp cầu nho nhỏ cuối ghểnh hắc ngang.” 1. (Truyện Kiều- Nguyễn Du) 2.” Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vân trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc Như mặt trời, khi như mặt trăng...” (Mẹ và quả- Nguyễn Khoa Điềm) Câu II (6 điếm) Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu: Không hiếu hang cách nào, một hạt cát lọt được vào hên trong cơ thê một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thế mềm mại của con trai. Không thê tổng hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đổi phó hang cách tiết ra một chất dẻo học quanh hạt cát. Ngày qua ngày, con trai đã hiến hạt cát gây ra những nôi đau cho mình thành một viên ngọc trai ỉâp lảnh tuyệt đẹp... (Theo Hạt giống tâm hồn) 1. Hãy đặt một nhan đề thể hiện ý nghĩa khái quát của câu chuyện. Bằng một văn bản ngắn hãy trình bày suy nghĩ về nội dung câu chuyện và bài học cuộc sống mà em nhận được từ câu chuyện trên. 2. Câu ĨII (10 điểm) "Niêm vui của nhà văn chân chính là được làm người dân đường đền xứ sở của cái đẹp” Hãy khám phá ”xứ sở của cải đẹp" trong” Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long. 3 SÕ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CÂP TỈNH NĂM HỌC 2006 -2007 Ngày thi 26 tháng 11 năm 2006 ĐỀ THI LÝ THUYẾT MÔN NGŨ VĂN Thòi gian làm bài: 150 phút. A. Đồng chí hãy trình bày tóm tắt đáp án đề thi sau (16 điểm): ĐỀ THI Câu 1 (3.0 điểm): Nêu những nét chính về thời đại, gia đình và cuộc đời Nguyễn Du đã có ảnh huởng đến việc sáng tác Truyện Kiều của ông. Câu 2 (9.0 điểm): Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân cái chết của Vũ Nương trong ”Chuyện người con gái Nam Xương" là do Trương Sinh cả ghen, ý kiến khác lại khắng định, đó là do cái bóng, do chiến tranh loạn lạc... Suy nghĩ của em về nguyên nhân cái chết của Vũ Nương? Câu 3 (8.0 điểm): Dựa vào ý thơ sau: “Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ săn Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dăng...” (Bép lửa - Bằng Việt, Ngữ văn 9 tập 1) Em hãy viết một văn bản ngắn với tiêu đề: Ngọn lửa trong lòng bà. B. Trên cơ sở đáp án trên, đồng chí hãy xây dựng biểu điểm và hướng dẫn chấm cho đề thi ở phần A (4 điểm). 4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH PHÒNG GD - ĐT LỘC HÀ ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2007 - 2008 Môn: Ngữ văn (Thời gian làm bài 120 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1. Anh (chị) hãy giải thích các thành ngữ sau? - Ăn vóc học hay. - Đồng không mông quạnh. - Quỷ tha ma bắt. Câu 2. ”Cái tư tưởng trong nghệ thuật là một tư tưởng náu mình, yên lặng. Và cái yên lạng của một câu thơ lắng sâu xuống một tư tưởng" (Nguyễn Đình Thi). Anh (chị) hiểu vấn ề trên như thế nào? Qua việc cảm nhận vẻ ẹp của câu thơ ”Đầu súng trăng treo" trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu, hãy làm sáng tỏ./. 5 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2008 -2009 ĐỀ THI MÔN: Ngữ văn Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề ———————— 1. NHẬN THỨC CHUNG (5,0 điểm): Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008-2009, xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm học là: “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT-TW của Bộ Chính trị với yêu cầu đặc thù của Ngành là gắn chặt với các cuộc vận động”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” (“Hai không”), cuộc vận động”Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực””. Đồng chí nêu nhận thức và một số việc làm cụ thể của bản thân khi nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ trên. 2. CHUYÊN MÔN (15,0 điểm): Câu 1: (7.0 điểm) Nhà văn Noóc-man Ku- sin nêu lên giả định: Phải chăng” Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống?” (Trích theo Những vòng tay âu yếm- Nhà xuất bản trẻ - H. 2003) Đồng chí hãy nêu suy nghĩ của mình về vấn đề trên. Câu 2: (8.0 điểm) Cho đề tập làm văn sau: Nhận định về giá trị tư tưởng trong sáng tác của thi hào Nguyễn Du, có ý kiến cho rằng: “ Nguyễn Du là một con người suốt đời khắc khoải về con người, về lẽ đời.” (Nguyễn Du toàn tập - Mai Quốc Liên, NXB Văn học, H.1996) Hãy chọn phân tích một hoặc một số tác phẩm của Nguyễn Du làm sáng tỏ nhận định trên. Đồng chí hãy phân tích đề, lập dàn ý chi tiết cho đề tập làm văn trên. ---------------------------------Thí sinh không sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh ………………………………………. Số báo danh……………. 6 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề gồm có 01 trang) KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THCS CHU KỲ 2009-2012 Đề thi lý thuyết môn: Ngữ văn Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (10 điểm) Bàn về mục tiêu giáo dục, một trong những vấn đề được mọi người quan tâm đó là: ”…. Giáo dục phổ thông mới chỉ quan tâm nhiều đến ”dạy chữ” chưa quan tâm đúng mức đến ”dạy người”, ”kỹ năng sống” …” (Tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ năm học 209-2010 về giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo NXBGD) Anh (chị) hiểu kỹ năng sống là gì? Hãy rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh qua việc hướng dẫn đọc - hiểu văn bản ”Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” của Xi - át – tơn. (SGK Ngữ văn 6 - tập hai - NXBGD) Câu 2. (10 iểm) Đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn ”Bến quê” của Nguyễn Minh Châu. (SGK Ngữ văn 9 - tập hai - NXBGD) Anh (chị) hãy làm hướng dẫn chấm đề bài trên theo hướng đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn. ****Hết*** Họ và tên giáo viên dự thi ………………………………..... 7 SBD: ………. VÀO 6 TOÁN: 5 đề đáp án Toán 6 Giảng Võ Hà Nội 2008-2012(tặng); 18 đề-8 đáp án Toán 6 Lương Thế Vinh=10k; 20 đề đáp án Toán 6 AMSTERDAM=30k; 22 đề-4 đáp án Toán 6 Marie Cuire Hà Nội=10k; 28 DE ON VAO LOP 6 MÔN TOÁN=40k; Bộ 13 đề đáp án vào 6 môn Toán=20k. VĂN: 11 đề đáp án Văn 6 AMSTERDAM=20k; Bộ 19 đề-10 đáp án vào 6 Tiếng Việt=20k. ANH: 10 đề thi vào 6 Tiếng Anh Trần Đại Nghĩa(tặng); Bộ 35 đề đáp án vào 6 Anh 2019-2020=50k. Cách thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu sẽ được gửi vào email của bạn hoặc qua Zalo 0946095198 VĂN CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN CẤP 1-2 11 đề đáp án Văn 6 AMSTERDAM=20k 19 đề-10 đáp án vào 6 Tiếng Việt=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Văn 6,7,8,9=30k/1 khối; 100k/4 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT VĂN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối; 100k/3 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ VĂN 9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần; 100k/3 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ 30 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2016)=30k 40 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2017-2018)=40k; 70 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2018)=60k 50 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2018-2019)=50k; 120 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2019)=100k 40 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2019-2020)=50k; 160 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2020)=140k 40 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 8(2010-2016)=40k 50 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 8(2017-2018)=50k; 90 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2018)=80k 60 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 8(2018-2020)=60k; 150 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2020)=130k 50 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 7(2010-2016)=50k 50 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 7(2017-2018)=50k; 100 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2018)=90k 50 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 7(2018-2020)=60k; 150 ĐỀ ĐÁP ÁN HSG VĂN 9(2010-2020)=130k (Các đề thi HSG cấp huyện trở lên, có HDC biểu điểm chi tiết) 20 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2017-2018=20k 38 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019=40k 59 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=60k 58 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2017-2019=50k 117 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2017-2020=100k 32 ĐỀ-20 ĐÁP ÁN CHUYÊN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k 30 ĐỀ ĐÁP ÁN GIÁO VIÊN GIỎI MÔN VĂN=90k ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK2 VĂN 7 CÓ ĐÁP ÁN=30k Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7(23 buổi-63 trang)=50k TẶNG: Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7,8,9 35 đề văn nghị luận xã hội 9 45 de-dap an on thi Ngu van vao 10 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN NGỮ VĂN 6 110 bài tập đọc hiểu chọn lọc có lời giải chi tiết CÁCH VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Tai lieu on thi lop 10 mon Van chuan Tài liệu ôn vào 10 môn Văn 9 Cách thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu sẽ được gửi vào email của bạn hoặc qua Zalo 0946095198 8 TOÁN CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN CẤP 1-2 18 đề-8 đáp án Toán 6 Lương Thế Vinh=10k 20 đề đáp án Toán 6 AMSTERDAM=30k 22 đề-4 đáp án Toán 6 Marie Cuire Hà Nội=10k 28 DE ON VAO LOP 6 MÔN TOÁN=40k 13 đề đáp án vào 6 môn Toán=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Toán 6,7,8,9=30k/1 khối; 100k/4 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TOÁN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối; 100k/3 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN 9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần; 100k/3 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ 63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020=60k/1 bộ; 150k/3 bộ 33 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=40k GIÁO ÁN DẠY THÊM TOÁN 6,7,8,9 (40 buổi)=80k/1 khối; 300k/4 khối Ôn hè Toán 5 lên 6=20k; Ôn hè Toán 6 lên 7=20k; Ôn hè Toán 7 lên 8=20k; Ôn hè Toán 8 lên 9=50k Chuyên đề học sinh giỏi Toán 6,7,8,9=100k/1 khối; 350k/4 khối (Các chuyên đề được tách từ các đề thi HSG cấp huyện trở lên) 25 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT GIÁO VIÊN MÔN TOÁN=50k TẶNG: 5 đề đáp án Toán 6 Giảng Võ Hà Nội 2008-2012 300-đề-đáp án HSG-Toán-6 225-đề-đáp án HSG-Toán-7 200-đề-đáp án HSG-Toán-8 100 đề đáp án HSG Toán 9 77 ĐỀ ĐÁP ÁN VÀO 10 CHUYÊN TOÁN 2019-2020 ĐÁP ÁN 50 BÀI TOÁN HÌNH HỌC 9 Cách thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu sẽ được gửi vào email của bạn hoặc qua Zalo 0946095198 ANH CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN CẤP 1-2 35 ĐỀ ĐÁP ÁN ANH VÀO 6 (2019-2020)=40k 20 đề đáp án KS đầu năm Anh 6,7,8,9=30k/1 khối; 100k/4 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT ANH 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối; 100k/3 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ ANH 9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần; 100k/3 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) ANH 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) ANH 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ 100 đề đáp án HSG môn Anh 6,7,8,9=60k/1 khối 30 ĐỀ ĐÁP ÁN ANH VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=40k 9 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN ANH VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=20k TẶNG: 10 đề Tiếng Anh vào 6 Trần Đại Nghĩa CẤU TRÚC ... TIẾNG ANH Tài liệu ôn vào 10 môn Anh (Đủ dạng bài tập) Cách thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu sẽ được gửi vào email của bạn hoặc qua Zalo 0946095198 HÓA CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN CẤP 1-2 20 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA 9=60k 2019-2020 VÀO 10 CHUYÊN HÓA CÁC TỈNH=20k CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA 8=40k CÁC CHUYÊN ĐỀ HÓA THCS=100k 9 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TÂN YÊN ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Chu kỳ: 2010 - 2012 Môn: Ngữ Văn Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (1 điểm): Đồng chí hãy nêu rõ sự độc đáo trong cách đặt nhan đề bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải (Ngữ Văn 9, tập II). Câu 2 (2 điểm): Đồng chí hãy xây dựng đáp án cho câu hỏi trong đề thi chọn học sinh giỏi sau: Phân tích nét đặc sắc của hai câu thơ. “... Sấm cũng bớt bất ngờ Trên hàng cây đứng tuổi.” (Sang thu - Hữu Thỉnh) Câu 3 (3 điểm): Bình giảng đoạn thơ sau: “...Chở hạnh phúc có con tàu sơn đỏ Chở niềm vui con tàu sẽ sơn hồng Một trăm con tàu như một trăm cô dâu mới Bờ biển như lòng trai rộn rịp lễ tơ hồng.” (Tàu đến tàu đi - Chế Lan Viên) Câu 4 (4 điểm): Nhận xét về truyện ngắn ”Bến quê” của Nguyễn Minh Châu (Ngữ Văn 9, tập II), có ý kiến cho rằng: “Bến quê chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời và con người của nhà văn, đồng thời thức tỉnh mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, của quê hương.” Đồng chí hãy phân tích truyện ngắn để làm sáng tỏ ý kiến trên. 10 UBND HUYỆN HẠ HÒA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thi chính thức (Đề gồm 01 trang) ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Phần nghiệp vụ (6 điểm) Câu 1: Lao động sư phạm của người giáo viên có những đặc điểm gì? Câu 2: - Học lực của học sinh được xếp thành mấy loại? là những loại nào? Tiêu chuẩn xếp mỗi loại như thế nào? - Thế nào gọi là kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ? Câu 3. Câu hỏi tình huống Trong khi chấm bài kiểm tra viết một tiết, đồng chí nhận thấy có một trường hợp xuất sắc ”đột xuất”; bài làm của một em học sinh có sức học chỉ vào loại trung bình yếu nhưng lại rất tốt, xứng đáng được nhận điểm tuyệt đối. Trong giờ trả bài, đồng chí sẽ chọn cách xử lý nào sau đây, hãy giải thích vì sao? 1. Cho điểm cao đúng như những gì thể hiện trong bài và khen ngợi em học sinh đó trước toàn lớp. 2. Tỏ thái độ nghi ngờ, và không cho điểm vào bài đó vì lý do em đó có thể quay cóp hoặc chép bài của người khác. 3. Khen ngợi em đó đã có kết quả làm bài tốt và mời em đó lên bảng trình bày lại cho cả lớp nghe để cùng học tập. Phần chuyên môn (14 điểm) Câu 1 (7 điểm) Hãy hình thành đáp án - hướng dẫn chấm cho đề văn sau: “Nêu cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương - Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, trang 58” Câu 2 (7 điểm) Đồng chí hãy trình bày hệ thống câu hỏi phát vấn học sinh khi dạy văn bản Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca) của Đỗ Phủ (Ngữ văn lớp 7 Tiết 41- PPCT). ................................... Hết........................................ Thí sinh được phép sử dụng tài liệu tham khảo 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ Xà THÁI HÒA KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THỊ Xà NĂM HỌC 2011-2012 Đề thi môn: Ngữ văn Thời gian: 120 phút (không kể phát đề) Câu 1 (4 điểm). Một trong những mục tiêu của môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở là ”hình thành và phát triển các năng lực ngữ văn”. Anh (chị) cho biết đó là những năng lực ngữ văn gì? Câu 2 (4 điểm). Anh (chị) hãy trình bày những nét chính về đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở Trung học cơ sở. Câu 3 (12 điểm). Anh (chị) hãy: - Cho biết những yếu tố tạo nhạc điệu trong bài thơ ”Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải (sách Ngữ văn lớp 9, tập 2) và hiệu quả nghệ thuật của nó. - Nêu vắn tắt cách hướng dẫn học sinh cảm nhận nhạc điệu bài thơ trên. MÙA XUÂN NHO NHỎ Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót chi mà vang trời Từng giọt long lanh rơi Tôi đưa tay tôi hứng. Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy quanh lưng Mùa xuân người ra đồng Lộc trải dài nương mạ Tất cả như hối hả Tờt cả như xôn xao... Đất nước bốn ngàn năm Vất vả và gian lao Đất nước như vì sao Cứ đi lên phía trước. Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù là tuổi hai mươi Dù là khi tóc bạc. Mùa xuân- ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm mình Nước non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế. 11-1980 Thanh Hải 12