Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh

BÀI 43: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

I. Lý thuyết

Chức năng của hệ thần kinh: điều khiển, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể thành 1 thể thống nhất, đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của môi trường trong cũng như môi trường ngoài.

1. Noron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

 

- Cấu tạo:

+ Thân hình sao, chứa nhân.

+ Một sợi trục có baomielin

+ Tận cùng là các xinap: nơi tiếp xúc giữa các noron

- Thân và các sợi nhánh tạo chất xám trong trung ương thần kinh

- Sợi trục thành phần cấu tạo nên chất trắng và các dây thần kinh

​  noron là đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

- Chức năng của noron: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

2. Các bộ phận của hệ thần kinh

a. Cấu tạo

 

 

Hệ thần kinh trung ương gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên

- Bộ phận trung ương có não và tủy sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tủy: hộp sọ chứa não; tủy sống nằm trong ống xương sống.

- Nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh

b. Chức năng

 

 Dựa vào chức năng hệ thần kinh được phân biệt thành

- Hệ thần kinh cơ xương (vận động): điều khiển các cơ vân, cơ xương, hoạt động ý thức

- Hệ thần kinh sinh dưỡng: điều hòa cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản: là hoạt động không có ý thức.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Hướng dẫn trả lời:

Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. 

Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Câu 2: Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Hướng dẫn trả lời :

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

  

Câu 3: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?

Hướng dẫn trả lời :

Hệ thần kinh vận động Hệ thần kinh sinh dưỡng
Điều khiển hoạt động của các hệ cơ xương, là hoạt động có ý thức Điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản (cơ quan nội tạng), đó là những hoạt động không có ý thức

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm