Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 21 (SGK tập 1 trang 89)

Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (....) trong các câu sau :

a) \(\widehat{IPO}\) và \(\widehat{POR}\) là một cặp góc ..........

b)  \(\widehat{OPI}\) và \(\widehat{TNO}\) là một cặp góc ..........

c)  \(\widehat{PIO}\) và \(\widehat{NTO}\) là một cặp góc ..........

d)  \(\widehat{OPR}\) và \(\widehat{POI}\) là một  ..........

 

Hướng dẫn giải

a) so le trong

b) đồng vị

c) đồng vị

d) cặp góc đồng vị

Bài 22 (SGK tập 1 trang 89)

a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Gặp góc \(A_1,B_2\) và cặp góc \(A_4,B_3\) được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính : 

               \(\widehat{A_1}+\widehat{B}_2;\widehat{A_4}+\widehat{B}_3;\)

Hướng dẫn giải

a) Vẽ lại hình.

b) Ghi số đo ứng với các góc còn lại ta được hình bên:

c) Ta có:

góc A4 + A1 = 180độ

=> góc A1 = 180 độ - 40 độ = 140 độ

=> góc A1 + góc B2= 40độ + 140 độ = 180 độ

Ý 2

Ta có:

góc B3 + góc B2 = 180 độ

=> góc B3 = 180 độ - 40 độ = 140 độ

=> góc A4 + B3 = 140 độ + 40 độ = 180 độ


Bài 23 (SGK tập 1 trang 89)

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế ?

Hướng dẫn giải

Hình ảnh của chiếc ***** ta thấy một cách trực quan các cặp góc so le trong cũng như các cặp góc đồng vị.

Luyện tập - Bài 26 (SGK tập 1 trang 91)

Vẽ cặp góc so le xAB, yBA có số đo đều bằng \(120^0\). Hỏi hai đường thẳng Ax, By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

Vì ^xAB và ^yBA là 2 góc so le trong bằng nhau (=120°) nên suy ra Ax // By (theo tính chất các cặp góc đc tạo bởi 2 đường thẳng song song).

Luyện tập - Bài 27 (SGK tập 1 trang 91)

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD  = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC ?

Hướng dẫn giải

Cách vẽ:

- Đo góc \(\widehat{C}\).

- Vẽ góc \(\widehat{CAx}=\widehat{C}\).

- Đo độ dài của đoạn thẳng BC.

- Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. TA được đoạn AD cần vẽ. Vẽ tia đối của tia Ax được tia Ax' là đường thẳng cần vẽ.

Luyện tập - Bài 28 (SGK tập 1 trang 91)

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy' ?

Hướng dẫn giải

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/244754.html

Có thể bạn quan tâm