Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Định lí

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 49 (SGK tập 1 trang 101)

Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của các định lí sau :

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song

b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau

Hướng dẫn giải

a)

Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau.
Kết luận: Hai đường thẳng đó song song.

b) Giả thiết: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.
Kết luận: Hai góc so le trong bằng nhau.

Bài 50 (SGK tập 1 trang 101)

a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống (...)

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì .........

b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu

Hướng dẫn giải

a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau

a b c GT \(a\perp c;b\perp c\)

KL a//b

Luyện tập - Bài 51 (SGK tập 1 trang 101)

a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song

b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu

Hướng dẫn giải

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

Giải bài 51 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Luyện tập - Bài 52 (SGK tập 1 trang 101)

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (....) để chứng minh định lí : "Hai góc đối đỉnh bằng nhau"

GT :

KL :

Tương tự, hãy chứng minh \(\widehat{O_2}=\widehat{O}_4\) ?

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 52 trang 101 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Luyện tập - Bài 53 (SGK tập 1 trang 102)

Cho định lí : "Nếu hai đường thẳng xx', yy cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông"

a) Hãy vẽ hình

b) Viết giả thiết và kết luận của định lí 

c) Điền vào chỗ trống (.......) trong các câu sau :

d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách thu gọn hơn 

 

Hướng dẫn giải

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Giải bài 53 trang 102 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Có thể bạn quan tâm