Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phiếu đăng ký dự tuyển

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 30 tháng 9 2020 lúc 13:33:32 | Được cập nhật: 8 giờ trước (15:58:21) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 638 | Lượt Download: 2 | File size: 0.088326 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO HỌC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

NĂM .......

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên (Ghi đầy đủ theo GCMND): ………………………...................…………………………

2. Ngày tháng năm sinh (Ghi đầy đủ theo GCMND): ……………………..............………………..

3. Giới tính:

Nam □

Nữ □

4. Trình độ văn hóa:

THCS □

THPT □

…………..…………………………………….

Nếu đã tốt nghiệp THCS, THPT thì đánh dấu vào ô thích hợp. Nếu đang học thì ghi rõ lớp đang học (Ví dụ: Đang học lớp 12; đang học lớp 9).

5. Email: ………………….................................................................……………………………………

6. Điện thoại liên hệ: …………...…............................................................……………………………

7. Địa chỉ liên hệ:{Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)}: .................................................................................

..........................................................................................................................................................................

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ...............................................................................................................

II Thông tin đăng ký học

9. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

Mã số: CĐT0105

10. Tên ngành/nghề học:

- Ngành/nghề 1: ……….………………………………..

Mã ngành/nghề: …………..………

Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cao đẳng □

- Ngành/nghề 2: ……….………………………………..

Mã ngành/nghề: …………..………

Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cao đẳng □

- Ngành/nghề 3: ……….………………………………..

Mã ngành/nghề: …………..………

Trình độ đào tạo:

Trung cấp □

Cao đẳng □

 Hướng dẫn thí sinh chọn ngành/ nghề học:

- Thí sinh tìm hiểu các ngành/ nghề trên trang thông tin điện tử của Nhà trường:

http://tuyensinh.codienhanoi.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/

- Thí sinh đăng ký trình độ đào tạo: Đánh dấu (x) vào ô phù hợp

……, ngày … tháng … năm…..

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

BẢNG TÊN CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

Mã ngành/nghề

Cao đẳng

Trung cấp

1

Điện công nghiệp

6520227

5520227

2

Cơ điện tử

6520263

5520263

3

Điện tử công nghiệp

6520225

5520225

4

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

6520205

5520205

5

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

6520249

5520249

6

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

6340409

5340409

7

Hàn

6520123

5520123

8

Cắt gọt kim loại

6520121

5520121

9

Công nghệ Ô tô

6510216

5510216

10

Kế toán doanh nghiệp

6340302

5340302

11

Quản trị doanh nghiệp

6340404

12

Marketing thương mại

6340137

13

Thương mại điện tử

5340143

14

Tài chính tín dụng

6340203

15

Quản lý kinh doanh điện

6340127

16

Lập trình máy tính

6480208

5480208

17

Quản trị mạng máy tính

6480210

18

Thiết kế trang Web

6480217

5480217

19

Lắp đặt thiết bị cơ khí

5520113

20

Cấp thoát nước

6520312

5520312