Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lý thuyết về phản ứng oxi hoá và phản ứng hoá hợp

adee52ce79ff759f033d580a8a19a7db
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị 22 tháng 5 2018 lúc 0:29:35 | Được cập nhật: 2 giờ trước (9:28:07) Kiểu file: PDF | Lượt xem: 526 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ SỰ OXI HÓA PHHầu hết các đơn chất kim looxi tác dụng với các chất gọi là gì? Thunay. I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1. Sự oxi hóa Sự oxi hóa là sự tác dụng củVD: 2Cu O2 2CuO2Mg O2 2MgOCH4 2O2 CO2H2 O2 2H2O2. Phản ứng hóa hợp Phản ứng hóa hợp là phản ứnhiều chất ban đầu VD: 4P O2 P2O5 4Fe(OH)2 O2 2H3. Ứng dụng của oxi Khí oxi cần cho: Sự hô hấp của con người và đ- Sự đốt nhiên liệu trong đời sII. BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài 1. Dùng từ hoặc cụm từ a. Sự tác dụng của oxi với mb. Phản ứng hóa hợp là phản nhiều chất khí ban đầu. c. Khí…………..cần cho……………………cháy………….trong đời sống sản xuBài 2. Trong các phản ứng hóa ha. 2Al 3Cl2 2AlCl3 b. 2FeO 2Fe COc. P2O5 3H2O 2H3POhttp://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn PHẢN ỨNG HÓA HỢP. ỨNG DCỦA OXI kim loại, phi kim và hợp chất đều tác dụng với oxi. Vi là gì? Thuộc loại phản ứng hóa học nào? Ta cùng tìm hiủa oxi với một chất. 2CuO 2MgO CO2 2H2O ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành 2H2O 4Fe(OH)3 và động vật. sống và sản xuất. hoàn thành các câu sau: một chất là…….. ứng hóa học trong đó chỉ có……….được tạo thành tn cho……………………..con người, động vật và cn xuất. hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Vì sao?→ 2Fe CO2 PO4 Anh tốt nhất! NG DỤNG oxi. Vậy quá trình mà nào? Ta cùng tìm hiểu bài hôm thành từ hai hay thành từ hai hay và cần để đốt p? Vì sao?Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! d. CaCO3 CaO CO2 e. 4N 5O2 2N2O5 f. 4Al 3O2 2Al2O3 Bài 3. Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg; kẽm Zn; sắt Fe; nhôm Al. Biết rằng công thức hóa học của chất được tạo thành tương ứng là: MgS; ZnS; FeS; Al2S3 Bài 4. Cân bằng các phản ứng hóa học sau. Và cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp 1. Al HCl AlCl3 H2 2. KClO3 KCl O2 3. Al O2 Al2O3 4. NO O2 NO2 5. NO2 O2 H2O HNO3 6. SO2 O2 SO3 7. N2O5 H2O HNO3 8. C2H2 O2 CO2 H2O 9. C4H10 O2 CO2 H2O 10. C2H2 Br2 C2H2Br4 11. CaO CO2 CaCO3 12. CaO H2O Ca(OH)2 13. Fe O2 Fe3O4 14. FeClx Cl2 FeCl3 15. Na2O HCl NaCl H2O LỜI GIẢI Bài 1. a. sự oxi hóa b. chất mới (1 sản phẩm) c. oxi; hô hấp; nhiên liệu. Bài 2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng: a, c, e, d. Vì chỉ có duy nhất chất được tạo thành sau phản ứng. Bài 3. Phương trình hóa học là: Mg MgS Zn ZnS Fe FeS 3S 2Al Al2S3 Bài 4. Hệ số cân bằng của các phương trình là:Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! 1. 2Al 6HCl 2AlCl3 3H2 2. 2KClO3 2KCl 3O2 3. 4Al 3O2 2Al2O3 4. 2NO O2 2NO2 5. 4NO2 O2 2H2O 4HNO3 6. 2SO2 O2 2SO3 7. N2O5 H2O 2HNO3 8. 2C2H2 5O2 4CO2 2H2O 9. 2C4H10 13O2 8CO2 10H2O 10. C2H2 2Br2 C2H2Br4 11. CaO CO2 CaCO3 12. CaO H2O Ca(OH)2 13. 3Fe 2O2 Fe3O4 14. 4FeClx (6 2x) Cl2 4FeCl3 15. Na2O 2HCl 2NaCl H2O Các phản ứng là phản ứng hóa hợp là phản ứng 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14