Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập - Bài 13 (Sgk tập 2 - trang 40)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:35

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh a và b nếu :

a) \(a+5< b+5\)

b) \(-3a>-3b\)

c) \(5a-6\ge5b-6\)

d) \(-2a+3\le-2b+3\)

Hướng dẫn giải

a) Từ a + 5 < b + 5

=> a + 5 + (-5) < b + 5 + (-5) (cộng hai vế với -5)

=> a < b

Giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:22

Các câu hỏi cùng bài học