Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 83 SGK Sinh lớp 8: Tiêu hóa ở khoang miệng

68ba008774601c55fe7f291e1b904bd3
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 13 tháng 4 2018 lúc 21:38:19 | Được cập nhật: 22 tháng 11 lúc 15:00:16 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 413 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài trang 83 SGK Sinh 8: Tiêu hóa khoang mi ngả ệA. Tóm lý thuy t:ắ ếNh ho ng ph răng, i, các môi và má cùng các tuy làm ưỡ ướ ọcho th ăn vào khoang mi ng tr thành viên th ăn m, nhuy n, th cứ ướb và nu t.ọ ốM ph tinh enzim amilaza bi thành ng mantôz Th ăn ượ ườ ượnu xu ng th qu nh ho ng ch và qua th qu ưỡ ượ ảxu ng dày nh ho ng các th qu n.ố ảB. ng gi bài SGK trang 83 Sinh 8:ướ ớBài 1: (trang 83 SGK Sinh 8)Th ch bi lí th ăn trong khoang mi ng là gì?ự ệĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảTh ch bi lí th ăn trong khoang mi ng là nh nghi cho ềm nhuy và tr cho th ăn th t.ề ướ ọBài 2: (trang 83 SGK Sinh 8)Hãy gi thích nghĩa đen sinh câu thành ng "Nhai kĩ no lâu"?ả ữĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảNghĩa đen sinh câu thành ng "Nhai kĩ no lâu" là khi nhai càng kĩ thì hi uề ệsu tiêu hóa càng cao th th nhi ch dinh ng nên no lâu n.ấ ượ ưỡ ơBài 3: (trang 83 SGK Sinh 8)V kh ph ăn các ch t, sau tiêu hóa khoang mi ng và th qu thì còn ảnh ng lo ch nào trong th ăn tiêu hóa ti p?ữ ượ ếĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảV kh ph ăn các ch t, sau tiêu hóa khoang mi ng và th qu thì nh ng ữch trong th ăn tiêu hóa ti là: gluxit, lipit, prôtêin.ấ ượ ếBài 4: (trang 83 SGK Sinh 8)Khi ta ăn cháo hay ng a, các lo th ăn này có th bi trong khoang ượ ổmi ng nh th nào?ệ ếĐáp án và ng gi bài 4:ướ ảKhi ta ăn cháo hay ng a, bi các lo th ăn này trong khoang mi ng bao ệg m:ồ cháo: th ít t, ph tinh trong cháo men amilaza ướ ịphân gi thành ng mantôz .ả ườ ơ a: th ít t, tiêu hóa hóa không di ra khoang mi ngớ ướ ệdo thành ph hóa là prôtêin và ng đôi ho ng n.ầ ườ ườ ơDOC24.VN