Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập trang 101 SGK Sinh lớp 8: Trao đổi chất

5a2885a6ec95ff437b62cda927be1d36
Gửi bởi: Phạm Thị Linh 13 tháng 4 2018 lúc 21:44:07 | Được cập nhật: hôm kia lúc 13:52:53 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 459 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi bài trang 101 SGK Sinh 8: Trao ch tả ấA. Tóm lý thuy t: Trao ch tắ ấS trao ch di ra th môi tr ng ngoài cung th ườ ứăn, c, mu khoáng và ôxi qua tiêu hóa, hô p, ng th ti nh ch bã, ướ ấs ph phân và khí COả ủ2 th th ra. bào, các ch dinh ng ưỡvà ôxi ti nh máu và mô bào ng cho các ho ng ng; ng ướ ượ ồth các ph phân th vào môi tr ng trong, quan bài ti t, ượ ườ ếcòn khí CO2 ph th ra ngoài.ượ ảB. ng gi bài SGK trang 101 Sinh 8: Trao ch tướ ấBài 1: (trang 101 SGK Sinh 8)Trình bày vai trò tiêu hóa, hô và bài ti trong trao ch gi ơth môi tr ng?ể ườĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảMôi tr ng cung cho th th ăn, và mu iườ ướ ốQuá trình tiêu hóa bi th ăn thành các ch dinh ng th th ng th ưỡ ờth các ph th ra ngoài th .ả ểNh có quá trình hô p, quá trình trao khí bào và ph th hi n. Qua đó, ơth nh Oể ậ2 môi tr ng cung cho các ho ng ng, ng th th khí ườ ảCO2 ra ngoài môi tr ng.ườBài 2: (trang 101 SGK Sinh 8)H tu hoàn có vai trò gì trong trao ch bào?ệ ếĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảH tu hoàn chuy ch dinh ng, ôxy, cacbon điôxít, hormon, bào máu ra và ưỡ ếvào các bào trong th nuôi ng nó và giúp ch ng nh t, nh nhi ưỡ ệđ th và pH, và duy trì cân ng môi.ộ ộBài 3*: (trang 101 SGK Sinh 8)Phân bi trao ch th và trao ch bào. Nêu ốquan trao ch hai này?ệ ộĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảTrao ch th là trao ch gi tiêu hóa, hô p, bài ti ếv môi tr ng ngoài. th th ăn, c, mu khoáng, ôxi môi tr ng ra th ườ ướ ườ ảra khí cacbônic và ch th i.ấ ảTrao ch bào là trao ch gi bào và môi tr ng trong. ườMáu cung cho bào các ch dinh ng và ôxi. bào th vào máu khí cacbônic ưỡ ảvà ph bài ti t.ả ếM quan Trao ch th cung ch dinh ng và Oố ưỡ2 cho bào và nh nế ật bào các ph bài ti t, khí COừ ế2 th ra môi tr ng. Trao ch bào ườ ếgi phóng năng ng cung cho các quan trong th th hi các ho ng ượ ộtrao ch t... Nh y, ho ng trao ch hai bó thi nhau ớkhông th tách i.ể ờDOC24.VN