Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

839d2f20bab1140c365fbfe0c46cc0c6
Gửi bởi: ngọc nguyễn 2 tháng 4 2018 lúc 4:18:56 | Được cập nhật: 28 tháng 3 lúc 7:34:45 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 495 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ĐỊA LÝ 11 BÀI 3: GIẢI BÀI TẬP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU 1. Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển. - Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thê' giới chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển. Các nước này chiếm khoảng 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới. Thời kì 2001 - 2005, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm của thế giới là 1,2%, các nước phát triển là 0,1%, các nước đang phát triển là 1,5%. - Dân số thế giới đang có xu hướng già đi. Trong cơ cấu theo độ tuổi, tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngàv càng cao và tuổi thọ dân số thế giới ngày càng tăng. Dân số của nhóm nước phát triển trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi ít hơn nhóm nước đang phát triển, nhưng độ tuổi 65 trở lên nhiều hơn ở nhóm nước đang phát triển. Theo chỉ tiêu phân loại về dân số, nhóm nước phát triển có dân số già. 2. Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải "tư duy toàn cầu, hành động địa phương". Một vấn đề môi trường tuy xảy ra ở một nơi nào đó, nhưng phạm vi lan toả có tính toàn cầu, hoặc khu vực. Khi xem xét một vấn đề môi trường, cần đặt nó trong phạm vi rộng lớn (nguyên nhân, hậu quả, giải pháp). Tuy nhiên, để giải quyết một vấn đề môi trường tại một nơi nào đó, thì chính những người sống tại chỗ phải nỗ lực liên tục, thường xuyên, chứ không thế nhờ vào những người ở nơi khác đến. 3. Lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo mẫu: Vấn dề môi trường Biến đổi khí hậu Nguyên nhân Lượng CO2 Hậu quả Giải pháp tăng Nhiệt độ Trái Đất Giảm khí phát thải đáng kể trong khí tăng lên. CO2. quyển, gây hiệu ứng nhà kính . Ô nhiễm nguồn nước ngọt Chất thải công Nguồn nước nhiều Xử lí nước thải nghiệp và sinh hoạt nơi trên thê' giới bị trước khi đưa vào chưa được xử lí đưa ô nhiễm nghiêm sông, hồ. trực tiếp vào các trọng. sông, hồ. Suy giảm đa dạng sinh học Con người khai thác Nhiều loài sinh vật Khai thác hợp lí, đi thiên nhiên quá bị tuyệt chủng hoặc đôi với bảo vệ, phát mức. đứng trước nguy cơ triển tuyệt chủng. (nuôi bảo tồn,....). trồng,