Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - Trường THPT Thạch Thành 3 Thanh Hóa lần 1

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 24 tháng 6 2020 lúc 14:44:25 | Được cập nhật: 15 phút trước Kiểu file: DOC | Lượt xem: 515 | Lượt Download: 4 | File size: 2.707968 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH 3 NĂM HỌC: 2019 - 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 039 Họ, tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .......................................................................... Câu 1. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đạt cực đại tại C. Hàm số đạt cực tiểu tại . B. Hàm số đạt cực tiểu tại D. Hàm số đạt cực đại tại . Câu 2. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? A. . C. . B. A. . Câu 4. Cho hàm số . D. Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên B. . liên tục trên đoạn lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn C. . . . ? . D. . và có đồ thị như hình vẽ. Gọi . Ta có giá trị của lần lượt là giá trị là A. . B. Câu 5. Hàm số . Hàm số A. . Câu 7. Cho số thực C. . B. . thỏa mãn với . . Câu 9. Cho hàm số B. D. . D. . . B. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số . là : C. . D. . Khẳng định nào sau đây là sai? A. Hàm số nghịch biến trên . C. Đồ thị hàm số luôn nằm trên B. Đồ thị hàm số nhận D. Đồ thị hàm số nhận . Câu 10. Đạo hàm của hàm số Câu 11: Hàm số D. . C. . Mệnh đề nào sau đây sai? . A. . có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng? C. A. D. là A. Câu 8. . có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình A. . B. . Câu 6. C. làm tiệm cận đứng. làm tiệm cận ngang. là: B. . có đồ thị như hình vẽ. C. . D. . Hàm số A. đồng biến trên khoảng nào dưới đây? . B. . B. . của hàm số C. . D. C. là: . D. . Câu 12: Tính tích phân A. . Câu 13. Một nguyên hàm A. B. . C. . . . D. . Câu 14. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lũy thừa? A. . B. Câu 15. Cho . và C. , khi đó . D. bằng? A. . B. . C. . Câu 16. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? A. . B. . Câu 17. Cho biểu thức A. . Câu 18 . Cho A. với B. . C. B. . Câu 19: Diện tích mặt cầu bán kính R bằng ? A. . B. . D. . D. . . Mệnh đề nào dưới đây đúng? C. là số thực dương tùy ý, . . . D. . D. . bằng ? C. C. . D. . . Câu 20: Khối nón tròn xoay có bán kính đáy A. B. , đường sinh , chiều cao . C. Câu 21. Khối lập phương là khối diện đều loại? A. . B. . C. Câu 22. Khối bát diện đều có số mặt phẳng đối xứng là? A. . B. . C. Câu 23. Mặt trụ tròn xoay bán kính đáy A. . , chiều cao B. . , có thể tích bằng? D. . . . D. . . D. . , có diện tích xung quanh C. . bằng D. . r h Câu 24. Khối hai mươi mặt đều có số đỉnh là? A. . B. . Câu 25 . Nghiệm của phương trình A. . B. . . A. D. . C. . D. . . Mệnh đề nào sau đây đúng? B. Câu 27 . Nguyên hàm . bằng ? Câu 26. Cho phương trình A. C. . C. . D. của hàm số . C. . Câu 28. Khối 12 mặt đều có số cạnh là? B. D. . . . A. . B. . Câu 29. Thể tích của khối trụ có bán kính đáy A. . B. C. . và chiều cao . C. D. . bằng: . D. . Câu 30 . Để làm một sản phẩm lịch Canh Tý năm 2020 để bàn như hình vẽ cần dùng mặt ( ứng với một tháng trong năm ). Biết đơn giá giấy trên thị trường là đồng/ giấy cần dùng để làm một sản phẩm lịch trên bằng: giấy cho mỗi . Hỏi chi phí A. đồng. B. Câu 31. Tính độ dài đoạn thẳng A. . Câu 32. Gọi đồng. C. trong hình vẽ sau B. . . D. . C. . bằng. C. . vuông góc H của A trên mặt phẳng giữa cạnh bên và mặt đáy là B. . . D. . bằng bao nhiêu? C. . D. có đáy là tam giác đều cạnh a. . .Hình chiếu trùng với trọng tâm của tam giác C. Câu 36 . Tổng các nghiệm của phương trình B. . . Tổng các D. . Khi đó A. . B. Câu 35. Cho hình lăng trụ tam giác A . đồng. là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình Câu 34. Tích phân . D. C. phần tử của bằng A. . B. . Câu 33. Thể tích khối lập phương cạnh A. . B. . A. đồng. . D. bằng? C. . D. . .Cosin của góc . Câu 37. Bất phương trình có tập nghiệm . Khi đó giá trị của bằng? A. B. C. D. Câu 38. E.Coli là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau phút thì số lượng vi khuẩn E.Coli lại tăng gấp đôi . Ban đầu chỉ có vi khuẩn E.Coli trong đường ruột. Hỏi sau bao lâu, số lượng E.Coli là con? A. giờ . B. giờ . C. giờ . D. giờ . Câu 39. Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và , , . Cạnh bên vuông góc với đáy và , là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng và ? A. B. C. D. Câu 40. Số giá trị nguyên dương của để bất phương trình chứa không quá 6 số nguyên? A. 62. B. 33 Câu 41. Cho hàm số có tập nghiệm C. 32 D. 31 có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là? A. . B. . C. . D. . Câu 42. Nhân dịp đi du Xuân Canh Tý, ba bạn Trang, Hoàng, Tân rủ nhau rút quẻ xem vận mệnh. Khi đó trong hộp chỉ còn các quẻ có số thứ tự từ 5 đến 15 (luôn có ít nhất ba quẻ cùng ghi một số). Mỗi bạn rút ngẫu nhiên một quẻ và yêu cầu bạn Linh tính xác suất để tổng các số ghi trên ba quẻ là một số chia hết cho 3. Kết quả đúng là? A. . B. . C. . D. . Câu 43 . Bà chủ khách sạn trên đèo Mã Pì Lèng muốn trang trí một góc nhỏ trên ban công sân thượng cho đẹp nên quyết định thuê nhân công xây một bức tường gạch với xi măng (như hình vẽ), biết hàng dưới cùng có viên, mỗi hàng tiếp theo đều có ít hơn hàng trước viên và hàng trên cùng có viên. Hỏi số gạch cần dùng để hoàn thành bức tường trên là bao nhiêu viên? A. . Câu 44. Cho tứ diện B. có vuông tại Mặt phẳng bằng? A. . . C. tam giác vuông góc với mặt phẳng B. . C. Câu 45. Cho phương trình với . Tổng các phần tử của . B. . A. . D. . B. Câu 48. Cho hàm số . Tính A. . B. Câu 49. Cho hình chữ nhật thẳng qua và vuông góc với giác quay xung quanh trục . là tham số. Số giá trị nguyên của D. . của phương trình bằng? C. Câu 47. Tìm tất cả các giá trị của tham số cắt đường tròn tâm diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất? . tam giác Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện để phương trình có nghiệm là ? B. . C. . là tập hợp tất cả các nghiệm thuộc đoạn A. . Câu 46. Gọi A. . D. là tam giác đều cạnh . D. . để đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số , bán kính bằng 1 tại hai điểm phân biệt sao cho . C. có đạo hàm liên tục trên . D. thỏa mãn . và ? . C. . D. . tâm , biết , . Gọi là trung điểm ,đường cắt tại .Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi cho tứ bằng ? K A 2a a I B A. . B. Câu 50. Cho hình chóp D C J . C. . Mặt phẳng diện chứa đỉnh , khối đa diện còn lại có thể tích A. D. có đáy là hình bình hành. Gọi là điểm thỏa mãn: có thể tích . B. là điểm đối xứng với chia khối chóp thành . qua khối đa diện, trong đó khối đa ( tham khảo hình vẽ). Tính tỉ số C. --------------HẾT--------------- và D. ?