Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 Toán 12 trường THPT Nguyễn Quán Nho năm 2021-2022

39202c088f9a272c38a2d5af125f525b
Gửi bởi: Nguyễn Minh Lệ 25 tháng 10 2022 lúc 19:15:48 | Được cập nhật: 6 giờ trước (16:27:45) | IP: 254.99.212.12 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 63 | Lượt Download: 1 | File size: 0.650695 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA

Trường THPT Nguyễn Quán Nho

THI TIẾN ÍCH HỌC KÌ I

Năm học: 2021-2022

Môn thi: TOÁN – Thời gian: 90 phút

LỚP 12 ĐỀ ÔN TẬP 01 Mã đề 001

Câu 1: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2:Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A

A. 2 B. 0 C. 5 D. 1

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số có đồ thị như hình bên trên đoạn là.

A. B. C. D.

Câu 4: Đồ thị hình bên là của hàm số nào trong các hàm số sau

A. B.

C. D.

Câu 5: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 6: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A. B. C. D.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

A. B. C. D.

Câu 7: Tìm để biểu thức có nghĩa:

A. B. C. D.

Câu 8: Cho là hai số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B.

C. D.

Câu 9: Cho là số thực dương, thỏa mãn Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 10: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên

A. B. C. D.

Câu 11: Tập xác định của hàm số

A. B. C. D.

Câu 12: Phương trình có nghiệm là

A. B. C. D.

Câu 13: Phương trình có nghiệm là

A. B. C. D.

Câu 14: Tập nghiệm của bất phương trình

A. B. C. D.

Câu 15: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh ?

A. B.

C. D.

Câu 16: Khối lập phương cạnh 4 có thể tích bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 17: Gọi lần lượt là độ dài đường sinh và bán kính đáy của hình nón Diện tích xung quanh của được tính bởi công thức nào dưới đây ?

A. B. C. D.

Câu 18: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng độ dài đường sinh bằng Diện tích xung quanh của bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 19: Cho khối cầu có bán kính Diện tích của bằng bao nhiêu ?

A. B. C. D.

Câu 20: Cho mặt phẳng và mặt cầu . Biết cắt theo giao tuyến là một đường tròn bán kính r, khoảng cách từ I đến bằng Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 21: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên

A. B. C. D.

Câu 22: Cho hàm số liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu ?

A. B. C. D.

Câu 23:Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 24:Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào?

geogebra

A. . B. . C. . D. .

Câu 25: Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

A. B. C. D.

Câu 26:Viết biểu thức về dạng lũy thừa của là.

A. B. C. D.

Câu 27: Cho . Tính theo

A. . B. . C. . D. .

Cho Khi đó bằng

A. B. C. D.

Câu 28: Tính đạo hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 29: Đạo hàm của hàm số trên tập

A. B. C. D.

Câu 30: Phương trình có bao nhiêu nghiệm ?

A. B. C. D.

Câu 31: Tập nghiệm của phương trình

A. B. C. D.

Câu 32:Số mặt phẳng đối xứng của khối bát diện đều là

A. . B. . C. . D. .

Câu 33:Cho hình chóp có đáy là tam giác cân tại , , . Mặt bên là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính theo thể tích khối chóp .

A. B. C. D.

Câu 34: Quay hình vuông cạnh xung quanh một cạnh. Thể tích của khối trụ được tạo thành là A. B. C. D.

Câu 35: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng thì có bán kính là.

A. B. C. D.

Câu 36: Gọi là giá trị để hàm số có giá trị nhỏ nhất trên bằng . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 37: Cho hàm số bậc ba có đồ thị trong hình bên. Số nghiệm của phương trình là:

A. . B. . C. . D.

Câu 38: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có mấy đường tiệm cận?

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 39: Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng

A. B. C. D.

Câu 40: Tập nghiệm của phương trình

A. . B. . C. . D. .

Câu 41: Tích các nghiệm của phương trình .

A. . B. . C.. D. .

Câu 42: Số nghiệm nguyên của bất phương trình

A. . B. . C. . D. .

Câu 43: Cho khối hộp chữ nhật , . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

A.. B.. C.. D..

Câu 44: Cắt mặt cầu bằng một mặt phẳng cách tâm một khoảng bằng được thiết diện là một hình tròn có diện tích . Tính thể tích khối cầu .

A. . B. . C. . D. .

Câu 45: Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO. Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy của hình nón sao cho khoảng cách từ O đến AB bằng 2 và ; . Tính diện tích xung quanh hình nón ?

A. B. C. D.

Câu 46: Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Số điểm cực trị của hàm số trong khoảng là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 47: Cho hàm số có đạo hàm trên . Hàm số có đồ thị như hình vẽ.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số nghịch biến trong khoảng .

A. . B. .

C. . D. .

Câu 48: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc khoảng để phương trình có nghiệm?

A. . B. . C. . D. .

Câu 49: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , cạnh vuông góc với mặt đáy , biết . Thể tích khối chóp . Tỷ số có giá trị là.

A. B. C. D.

Câu 50:Cho hình lập phương cạnh . Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông và đáy là hình tròn nội tiếp hình vuông .

A. . B. C. . D. .

------------------------------HẾT-------------------------