Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 Quận 11, TP. Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016

5a4abddf2a7cb59b336d67df884a74e3
Gửi bởi: Lời Giải Hay 14 tháng 12 2016 lúc 23:21:45 | Được cập nhật: hôm kia lúc 15:15:23 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 1799 | Lượt Download: 17 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TOÁN – LỚP 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 01 trang) Bài 1 (2đ) nh v r t g n a) ( x + 1 ) ( 2x – 3 ) Bài 2 (1 đ) h n t h á đa th b) ( x – 3 )2 + 6x sau th nh nh n t a) 4x2 + 6xy b) x2y – 5x + 2xy – 10 Bài 3 (1 đ) m i t a) ( x – 5)( 3x + 3 ) – x ( 3x + 2 ) = -1 b) x2 – 4 – 3x(x + 2) = 0 Bài 4 (1đ) a) t g n ph n th ) hự hiện phép t nh x2  4 A 3 x  4x2  4x B x 1  2 x 1 x  x Bài 5 (3 đ) Cho h nh nh h nh ABCD ó AB = 2AD. G i E v F theo th tự l trung điểm ủa AB v CD. a) Ch ng minh AECF l h nh nh h nh. b) Ch ng minh AEFD l h nh thoi. c) G i M l giao điểm ủa AF v DE; N l giao điểm ủa BF v CE. Ch ng minh EMFN l h nh hữ nhật. d) H nh nh h nh ABCD ần thêm điều kiện g th EMFN l h nh vuông ? Bài 6 (0 đ) Bác Ba ó 60 m lưới thép. Bá dự định r o quanh một mi ng đất h nh hữ nhật để nuôi g . Em hãy gi p á Ba r o mảnh đất h nh hữ nhật với diện t h lớn nhất. ------------- HẾT ----------- hòng Giáo dụ và Đ o tạo Quận 11 -----------------------------HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I ( Năm Học 2015 – 2016 ) Môn : TOÁN - Lớp 8 Bài 1 ( 2 T nh gọn : a) ( x + 1 ) ( 2x - 3 ) = 2x2 - 3x + 2x - 3 = 2x2 - x - 3 i2 1 P c c a h c a a) 4x2 + 6xy = 2x(2x + 3y) 0,5đ 0 đ h nh nh n : Bài 3: ( 1,5 ) T m i a) ( x – 5)( 3x + 3) – x ( 3x + 2) = -1  3x2 + 3x - 15x - 15 - 3x2 - 2x = -1  -14x – 15 = -1  -14x = 14  x = -1 Bài 4: ( 1 ) R a) A = 0 đ-0 2 đ 02 đ 02 đ x 1 x( x  1)  x 1 x  1 = x( x  1) x 1 = x ( x  2) x( x  2) 0,2 đ 02 đ 02 đ 02 đ B  x  2  x  2  = 02 đ 02 đ 02 đ x 1  2 x 1 x  x x 1  = x 1 x  x 1 x 4 3 x  4x2  4x  x  2  x  2  2 x  x  2 b) x2 y – 5x + 2xy – 10 = ( x2 y + 2xy ) - ( 5x + 10 ) = xy( x + 2 ) - 5( x + 2 ) = ( x + 2 ) ( xy - 5 ) 02 đ 02 đ 02 đ gọn – Tìm x, y : = 0 đ 0 đ b) x2 – 4 – 3x(x + 2) = 0  (x-2)(x+2) - 3x(x+2) = 0  (x+2)(x - 2 - 3x) = 0  (x+2)(-2x-2)= 0  x = -2 hay x = -1 2 x  x2  4x  4 b) ( x – 3 )2 + 6x = x2 - 6x + 9 + 6x = x2 + 9 2 = 02 đ Bài 5 ( 3 ) E A M D N C F a) 1 * C/m đượ - AE // CF - AE = CF  AECF là hình bình hành c) ( 0,75 ) * C/m đượ - EM // FN - MF // NE  EMFN là hình bình hành * C/m đượ EMFN l h nh hữ nhật B 02 đ 02 đ 0 đ 02 đ 02 đ 02 đ b) ( 1 ) * C/m đượ - AE // DF - AE = DF  AEFD là hình bình hành * C/m đượ AEFD l h nh thoi 02 0,2 02 02 d) ( 0,7 ) * Lý luận tới h nh thoi AEFD trở thành hình vuông * K t luận hình bình hành ABCD là h nh hữ nhật (hoặ ó A hay D = 900) thì EMFN là hình vuông. i6 0 G i hiều rộng mi ng đất h nh hữ nhật l ( >0 đơn vị l m) Chiều d i mi ng đất h nh hữ nhật là 30 – x Diện t h mi ng đất h nh hữ nhật là x(30 – x) Ta có: x(30 – x) = …. = –(x – 15)2 + 225  225,  x  Diện t h mi ng đất h nh hữ nhật lớn nhất l ằng 22 m2 Khi x = 15m KL: Mi ng đất h nh hữ nhật ần r o ó 2 k h thướ ằng nhau ằng 1 m. Chú ý : Học inh l m i c ch kh c ng ược iểm ng yên c đ đ đ đ 02 đ 0 đ 0 đ hay i ó. Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy đủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.