Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 15 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 12:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao phải tăng cường trồng rừng ở vùng cát ven biển ? 

Hướng dẫn giải

- Chống sạt lở bờ biển.  

- Chắn sóng, gió lớn khi có giông bão.  

- Chống thất thoát chất dinh dưỡng ven bờ.  

- Tạo thêm mảng xanh, góp phần điều hòa không khí.  

- Làm gia tăng đa dạng sinh học ven bờ, là nơi trú ngụ của nhiều loài.  

- Tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân nhờ nguồn lợi thủy sinh.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 12:36

Các câu hỏi cùng bài học