Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 14 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 12:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Trồng cây xanh và trồng rừng ở vùng thành phố và ở khu công nghiệp để nhằm mục đích gì ? 

Hướng dẫn giải

Trồng cây xanh và trồng rừng ở vùng thành phố và ở khu công nghiệp để nhằm mục đích chống ô nhiễm môi trường, cụ thể là ô nhiễm không khí và tiếng ồn; làm tăng lượng khí ô xi, giảm bớt khí cácbôníc, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 12:36

Các câu hỏi cùng bài học