Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 8 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 12:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Rừng sau khi trồng nếu không chăm sóc sẽ gây ra hậu quả gì tại sao ?

Hướng dẫn giải

Rừng sau khi trồng nếu không chăm sóc sẽ gây ra hậu quả:

Cây sẽ không thể phát triển hoặc sẽ bị chết. Vì nếu không chăm sóc thì cây bụi, cỏ dại mọc nhiều, cây khó phát triển được.

Tình trạng đất trống đồi trọc không được cải thiện, không ứng phó được với những thiên tai như lũ lụt, xói mòn đất,... gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của con người.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 12:31

Các câu hỏi cùng bài học