Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 5 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 12:30

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu thời vụ và quy trình gieo hạt ở nước ta ?

Hướng dẫn giải

Thời vụ gieo hạt của nước ta vào tháng

Miền Bắc: tháng 11 đến tháng

Miền Trung: tháng 1 đến tháng

Miền Nam: tháng 2 đến tháng 32.

Quy trình gieo hạt

Bước 1: gieo

Bước 2: lấp đất

Bước 3: che phủ

Bước 4: tưới nước

Bước 5: phun thuốc (Vãi đều hạt trên luống)(giữ độ ẩm, tránh côn trùng)(giữ ẩm cho đất và hạt) (cung cấp độ ẩm cho hạt) (diệt sâu, bệnh)

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 12:30

Các câu hỏi cùng bài học