Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 13 trang 79 SGK Công Nghệ 7

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 12:35

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh môi trường sinh thái vùng đồi trọc và vùng có rừng ? 

Hướng dẫn giải

Vùng đồi trọc gây lở sạt đất, gây nhiều thảm họa cho người và của. 

Vùng có rừng nơi có nhiều sinh vật sinh sống, là cái nôi yên bình cho người dân. 

Ở vùng có rừng tạo một tiểu hoàn cảnh khí hậu riêng:chế độ nhiệt,độ ẩm,ánh sáng, gió....

Ở vùng có rừng thì nhờ có tán cây mà ánh sáng mặt trời không bị chiếu thẳng xuống mặt đất, giữ ẩm cho đất.Nhờ các tầng cây cao mà gió được điều hòa phân tán cho các khu vực lân cận, điều hòa khí hậu các vùng xung quanh ôn hòa mất mẻ.

Còn ở vùng đồi trọc thì bị chiếu rọi trực tiếp của ánh sáng mặt trời làm cho đất mất nước trở nên khô cằn, hệ thống gió qua khu vực đất trống mạnh .

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 12:35

Các câu hỏi cùng bài học