Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài giảng Hóa học 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

d0e6bd5eb2abd84aee8598e3ff2bad8f
Gửi bởi: trung123 20 tháng 3 2017 lúc 1:48:47 | Được cập nhật: 3 giờ trước (6:41:20) Kiểu file: PPT | Lượt xem: 420 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

BÀI 37: AXIT-BAZ -MUỐIBÀI GIẢNG HÓA HỌC 8NỘI DUNG CHÍNHI. AxitII. Baz ơIII. MuốiI. AXIT1. Định nghĩa 1 số axit th ờng gặp: axit clohi ric HCl, axit sunfuric H2 SO4 axit nitric HNO3 Trong thành phần phân tử của các axit trên ây ều có hay nhiều nguyên tử hi ro liên kết với gốc axit (-Cl, =SO4 -NO3 )1. Định nghĩaAxit là hợp chất mà phân tử gồm có hay nhiều nguyên tử hi ro liên kết với gốc axitI. AXIT2. Công thức hoá học Gồm: và gốc axit3. Tên gọia. Axit không có oxiTên axit axit tên latinh của phi kim hi ricVD: Gốc axit ươ ng ứng HCl axit clohi ric -Cl clorua H2 axit sunfuhi ric =S sunfuaI. AXITb. Axit có oxiAxit có nhiều nguyên tử oxiTên axit axit tên latinh của phi kim ricVD: Gốc axit ươ ng ứng HNO3 axit nitric -NO3 nitratH2 SO4 axit sunfuric =SO4 sunfatH3 PO4 axit photphoric PO4 photphatI. AXITAxit có ít nguyên tử oxiTên axit axit tên latinh của phi kim ơVD: Gốc axit ươ ng ứng HNO2 axit nitr -NO2 nitritH2 SO3 axit sunfur =SO3 sunfitI. AXIT4. Phân loại axit không có oxi (HCl, H2 S…)Axit axit có oxi (HNO3 H2 SO4 …) I. AXIT1. Định nghĩa1 số baz th ờng gặp: NaOH, Ca(OH)2 Cu(OH)2 …Trong thành phần phân tử của baz có nguyên tử kim loại và hay nhiều nhóm OH. II. BAZ Ơ1. Định nghĩaBaz là hợp chất mà phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với hay nhiều nhóm hi roxit -OH ).2. Công thứcGồm nguyên tử kim loại (M) và hoặc nhiều nhóm hi roxit –OHM(OH)n n: hoá trị của kim loại II. BAZ