Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài C4 trang 96 SGK Vật lí 8

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 16 tháng 5 2019 lúc 14:41:34

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác ; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng.

Hướng dẫn giải

- Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

- Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.

Update: 16 tháng 5 2019 lúc 14:41:34

Các câu hỏi cùng bài học